airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

22. september 2020

Naalakkersuisut lancerer nyt folkesundhedsprogram

Naalakkersuisut offentliggør i dag Inuuneritta III 2020-2030. Inuuneritta er Naalakkersuisuts folkesundhedsprogram og strategi for samarbejde om det gode børneliv.

Inuuneritta III

Det er helt nødvendigt med et bredt samarbejde, når målet er at sikre, at alle børn i landet får en god og sund start på livet og en høj grad af trivsel i barndommen.

Naalakkersuisoq Martha Abelsen

Med Inuuneritta III fokuserer Naalakkersuisut på, at alle børn i landet får en god og sund start på livet. Som noget nyt skal det gode børneliv skabes gennem dialog og partnerskaber med landets kommuner og borgere.

Lokalsamfundene skal inddrages

Med Inuuneritta III inviterer Naalakkersuisut til dialog og samarbejde om det gode børneliv. Udgangspunktet for Inuuneritta III er, at det er i fællesskab, vi skaber det gode liv. Derfor vil indsatser under Inuuneritta III blive udviklet gennem dialog om, hvad der er ønskeligt, meningsfuldt og muligt at igangsætte på lokalt niveau. Det er i lokalsamfundene, at indsatserne skal fungere. Derfor er det meget vigtigt, at inddrage lokalsamfundet for at sikre lokalt ejerskab til indsatserne og bæredygtige løsninger.

Inuuneritta III er ikke en færdig løsning med konkrete bud på mål og indsatser. Fire pejlemærker skal sætte retningen for arbejdet.

Erfaringer med det sundhedsfremmende arbejde gennem de sidste 10 til 15 år viser tydeligt, at hvis der skal skabes positive forandringer inden for sundhed og trivsel blandt borgerne, så skal indsatser udvikles og implementeres i tæt samarbejde mellem flere sektorer og så tæt på borgerne som muligt.

Bredt samarbejde

Inuuneritta III er blevet udviklet i et bredt samarbejde mellem Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Departementet for Sundhed samt Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

”Det er helt nødvendigt med et bredt samarbejde, når målet er at sikre, at alle børn i landet får en god og sund start på livet og en høj grad af trivsel i barndommen. Alle har mulighed og ansvar for at biddrage”, udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen.

”Folkesundhed opnås ved at den enkelte lærer at tage ansvar for sit helbred, og når børn og unge oplever gode rollemodeller i familien, i skolen og i fritiden. Inuuneritta sætter rammen for, at folkesundhed bliver en vigtig værdi for den enkelte og samfundet”, udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim.

”At have det godt er en vigtig forudsætning for vores fremtid. Og jo tryggere, sundere og gladere hverdag vores børn har, jo bedre kan de blomstre i skolen og få lysten at uddanne sig til i forhold til deres drømme”, udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Karl Frederik Danielsen.

Sundhedsfremme på lang sigt

Inuuneritta III fokuserer i højere grad på sundhedsfremme, end de tidligere Inuuneritta-programmer. Målet er at styrke livsmod, livsglæde, handleevne og oplevelse af overskud i hverdagen.

Når der skal skabes en bedre folkesundhed kræver det langsigtede indsatser. Derfor er Inuuneritta III også udvidet til at gælde i 10 år. De tidligere folkesundhedsprogrammer har haft en implementeringsperiode på fem år. Med en projektperiode på 10 år giver det mulighed for at arbejde i dybden med indsatserne.

Lokale data skal sikre et solidt grundlag af viden, som baggrund for at kunne udvælge og prioritere indsatser, der understøtter målet om det gode børneliv. Indsatser der igangsættes under Inuuneritta III skal bygge på viden om, at indsatserne kan forventes at skabe en positiv forandring. Samtidig skal indsatserne løbende monitoreres, så vi ved om vi er på rette vej.

Læs her Inuuneritta III.

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær for Martha Abelsen, Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf.: + 299 554160.

Ministersekretær for Anna Wagenheim, Frederik Siegstad på e-mail: frsg@nanoq.gl eller tlf.: +299 233993.

Ministersekretær for Karl Frederik Danielsen Inuk Kielsen Fleischer på e-mail: ikie@nanoq.gl eller tlf.: +299 345456.

For faglige oplysninger kontakt afdelingschef for Paarisa Ditte Sølbeck på e-mail: ditt@nanoq.gl eller tlf.: +299 264995.