airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

28. september 2020

Samarbejde skal fremme sundhed og trivsel blandt børn og unge i Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia, Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa har d. 14. september 2020 underskrevet en partnerskabsaftale.

Qeqqata Kommunia

Partnerskabsaftalen mellem Qeqqata Kommunia, Center for Folkesundhed og Paarisa er en unik mulighed for at styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde gennem et tæt og forpligtende samarbejde.

Afdelingschef, Ditte Enemark Sølbeck

Formålet med partnerskabet er i fællesskab at lave en grønlandsk-baseret indsats, som er inspireret af erfaringer fra forebyggelsesindsatser i Island gennem de seneste 20 år med det mål at fremme trivsel og sundhed blandt børn og unge i Qeqqata Kommunia.

De tre parter udgør et stærkt team, hvor Qeqqata Kommunia har stort kendskab til kommunens børn og unge og ressourcerne i kommunen, Paarisa har stor viden om sundhedsfremme og forebyggelse, mens Center for Folkesundhed i Grønland har forsket i folkesundhed gennem mange år.

"Partnerskabsaftalen mellem Qeqqata Kommunia, Center for Folkesundhed og Paarisa er en unik mulighed for at styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde gennem et tæt og forpligtende samarbejde. For Paarisa er partnerskabsaftalen den første af sin slags under det nye folkesundhedsprogram Inuuneritta III, hvor udgangspunktet er, at det er i fællesskab, vi skaber det gode liv. Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser bør udvikles gennem dialog og drøftelser af, hvad der er ønskeligt, meningsfuldt og muligt at igangsætte på lokalt niveau. Det har vi netop mulighed for med denne partnerskabsaftale”, udtaler Ditte Enemark Sølbeck, afdelingschef i Paarisa, Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold.

De fælles indsatser vil bygge på data fra Skolebørnsundersøgelsen HBSC, som siden år 1994 er blevet gennemført i Grønland hvert 4. år. Undersøgelsen ser på sundhed og trivsel blandt elever i 5.-10. klasse. Parterne ønsker at benytte de resultater, der fremkommer i undersøgelsen, til at lave målrettede forebyggende indsatser. Gennem en række seminarer og workshops inddrages forskellige sektorer i kommunen sammen med borgere i udvikling og gennemførsel af forebyggende tiltag i Qeqqata Kommunia.

Christina Viskum Lytken Larsen, leder af Center for Folkesundhed i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed og adjungeret seniorforsker ved Ilisimatusarfik, siger: ”Ved at gå ind i dette partnerskab håber vi, at vi kan være med til at dokumentere, hvordan gode lokale erfaringer kan gøre en forskel. Samtidig ønsker vi at medvirke til at opbygge en endnu større forskningskapacitet inden for sundhedsfremme og forebyggelse ved Grønlands Universitet.”

Qeqqata Kommunia, Center for Folkesundhed og Paarisa håber på bred opbakning i befolkningen til projektet. Indsatsernes succes er betinget af, at borgerne tager ansvar og engagerer sig i indsatserne.

Borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen fortæller om målet med samarbejdet:
”Samarbejdsgruppen er nu ved at tage det første vigtige skridt for at opnå forbedret sundhed og vilkår for kommunens børn. Jeg er glad for, at den viden, vi har i kommunen, videreudvikles, og at de forskellige styrker blandt parterne udnyttes. Jeg håber, at kommunens projekt vil blive modtaget positivt samt at vi kan realisere målsætningen ved at alle, der arbejder professionelt med børn og unge, løfter i flok sammen med forældrene, så børnene dermed kendes for at være sunde og glade om 10-20 år.”

Samarbejdsaftalen er i første omgang gældende til og med år 2022, men kan forlænges efter aftale mellem parterne. Der er blevet gennemført en ekstra Skolebørnsundersøgelse i Qeqqata Kommunia i august og september 2020, som skal danne grundlag for de første forebyggende indsatser, man vil samarbejde omkring.

For yderligere information kontakt:

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
mabe@qeqqata.gl, +299 86 73 00

Else Finne, Uddannelseschef i Qeqqata Kommunia, Sisimiut
elfi@qeqqata.gl, +299 86 73 25

Christina Viskum Lytken Larsen, leder af Center for Folkesundhed i Grønland
chly@sdu.dk, + 45 25 32 84 86, +45 65 50 77 22

Ditte Enemark Sølbeck, afdelingschef i Paarisa
ditt@nanoq.gl, +299 34 60 37, +299 26 49 95