airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

17. november 2020

Tillykke til Årets aktive

Vinderne af Paarisas konkurrence om at fremme fysisk aktivitet er netop kåret. Årets aktive skole, arbejdsplads og borger modtog både hyldest og priser ved årets Maligassiuisut Show den 14. november.

Abia Ottosen

Paarisa ønsker alle vinderne tillykke. Du kan se – eller gense – de korte film om Årets aktive her på Paarisa.gl

Paarisa

Ved Maligassiuisut Show uddelte Paarisa, som er en enhed i Socialstyrelsen, Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland priser til rollemodeller og ildsjæle inden for idræt og sundhed, som kan være til inspiration for os alle. Prisuddelingen blev krydret med en række underholdende indslag i form af musik, dans og fællessang. Maligassiuisut Show blev vist direkte på KNR TV, og seerne blev opfordret til at være aktive og tage del i fællesskabet ved at synge og danse med hjemme i stuerne.

På grund af COVID-19 blev årets Maligassiuisut Show afviklet som et lukket arrangement uden tilrejsende gæster. Årets vindere, som alle bor uden for Nuuk, var derfor ikke til stede ved showet, men fortalte om deres initiativer og takkede for priserne i filmindslag, som blev vist under showet.

Årets aktive skole er Qinnguata Atuarfia fra Kangerlussuaq
Skolen har igennem de sidste tre år arbejdet målrettet på at inddrage bevægelse i undervisningen og frikvartererne. Skolen oplever, at bevægelse i skoletiden styrker elevernes trivsel og lyst til at lære og modtage undervisning.

Skolen har lagt vægt på at inddrage lærere, forældre og elever i arbejdet med at være en aktiv skole, og har dermed sikret en bred opbakning til tiltaget.

Qinnguata Atuarfia viser, hvordan man gennem en fælles og målrettet indsats kan blive en aktiv skole. Bevægelse i skoletiden styrker fællesskabet og lysten til at lære og giver engagerede og friske elever og lærere.

Årets aktive arbejdsplads er Qasigiannguit Katersugaasiviat
Museet yder en stor indsats for at fremme fysisk aktivitet både på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Qasigiannguit Katersugaasiviat har fokus på at inddrage befolkningen i aktiviteterne og har et mål om, at alle borgere i Qasigiannguit skal have mulighed for at have en god fysisk og mental sundhed.

Museet arrangerer meningsfulde og inkluderende aktiviteter, som har til hensigt at bidrage til den enkeltes fysiske og psykiske sundhed. Aktiviteterne tager udgangspunkt i den gamle kultur, men er tilpasset nutiden.

Qasigiannguit Katersugaasiviat viser, hvordan en arbejdsplads kan være med til at styrke fællesskabet og trivslen både på arbejdspladsen og i lokalsamfundet ved at tage samfundsansvar og ved at koble kultur og fysisk aktivitet.

Årets aktive i samfundet er Abia Ottosen fra Ilulissat
Abia Ottosen er en ægte ildsjæl, som brænder for at arbejde med forebyggelse. Igennem 30 år har han, ved siden af sit arbejde som politimand, engageret sig i frivilligt arbejde med fokus på forebyggelse. Abia Ottosen har inddraget borgere i alle aldre og har gennemført sine projekter i et bredt samarbejde med andre.

Abias primære interesse er at være med til at udvikle børn og unge. Han arrangerer forskellige aktiviteter på frivillig basis, som for eksempel lejrture i naturen og længere vandreture. Vandreturene foretager han sammen med børn og unge, som har særlig brug for støtte til at tage personlige skridt i deres liv.

Abia Ottosen viser, hvordan man som borger kan gøre en stor forskel for sine medmennesker og ikke mindst for børn og unge ved aktivt at medvirke til at fremme fysisk aktivitet, fællesskab og trivsel i samfundet.

Paarisa ønsker alle vinderne tillykke. Du kan se – eller gense – de korte film om Årets aktive her på Paarisa.gl

For yderligere oplysninger kontakt Faglig leder i Paarisa Kirsten Fencker på telefon +299 34 69 06 eller e-mail kfen@nanoq.gl


Årets aktive skole 

Årets aktive arbejdsplads 

Årets aktive i samfundet