airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

16. august 2021

Børn skal sikres bedre trivsel gennem hele deres liv

Børn der mistrives skal opdages hurtigt, så lærere, pædagoger og sundhedsplejersker nemmere kan iværksætte hjælp, når et barn ikke trives. Et nyt IT-værktøj afprøves for at sikre den gode trivsel hos børn, som er vigtig allerede fra de er helt små.

meeqqat

Hvis pilotprojektet viser sig at være en succes, står vi overfor noget meget banebrydende i forhold til at opspore mistrivsel blandt børnene.

Naalakkersuisoq Eqaluk Høegh

Det skal gøres nemmere at opspore mistrivsel tidligt i et barns liv. Særligt skal der være opmærksomhed på, at overgangene til daginstitution og skole er sammenhængende. Hvis et barn har brug for støtte i daginstitutionen, kan det nye IT-værktøj sikre, at deres trivsel nemt kan følges fremadrettet, når de starter i skole. Børn, der mistrives allerede fra de er ganske små, kan opspores hurtigt, så der kan sættes hurtigt ind med hjælp af den eller de fagpersoner, barnet har brug for. Pædagoger og lærere kan dermed bedre sikre, at børnene har det godt, når de har et fælles system på tværs af sundheds-, uddannelses- og socialområdet. Det er derfor et ensartet system som fungerer gennem hele barnets liv.

Det bliver nemmere for lærere, sundhedsplejerske og pædagoger at iværksætte den rigtige hjælp, når de arbejder ud fra fælles parametre. “Hvis pilotprojektet viser sig at være en succes, står vi overfor noget meget banebrydende i forhold til at opspore mistrivsel blandt børnene,” siger Eqaluk Høegh Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier

IT-systemet er særligt tilpasset forholdene i Grønland. Programmet Meeqqat 0-18, som sikrer at alle børn og unge får et godt liv med trivsel og udvikling, har i samarbejde med udvikleren af IT-systemet tilpasset værktøjet, så det kan håndtere flere sprog.

Systemet skal afprøves i Ilulissat og bygden Saqqaq og kører som et pilotprojekt, der skal opspore mistrivsel blandt 0-6-årige børn.


Kontakt
For nærmere information kontakt konst. Afdelingschef Tina Evaldsen e-mail: tiev@nanoq.gleller tlf. + 299 342394