airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

28. februar 2023

Sammen kan vi meget mere

I partnerskabet Kattulluta inuuneritta – Sammen om det gode liv er Paarisa, Brugseni, Pisiffik og Pilersuisoq gået sammen om en vision om mere sundhed og trivsel og et overordnet mål om, at salget af sunde varer skal udgøre den største del af vareomsætningen.

Kattulluta inuuneritta

Det er afgørende for partnerskabet, at der måles på de indsatser, som igangsættes, for at sikre, at det, der bliver gjort, rent faktisk gør en forskel.

Partnerskabet Kattulluta inuuneritta

Nu gør partnerskabet status på 2022 med udgivelsen af sin første årsrapport, som viser, at indsatsen indtil videre har båret frugt.

Selvom detailhandlen er konkurrenter i det daglige, er man i partnerskabet Kattulluta inuuneritta nået til enighed om at samarbejde om en fælles målsætning om at fremme det gode liv. Det gode liv handler om at skabe balance i tilværelsen og om at have det godt med sig selv og andre. Det, vi spiser og drikker, og fællesskabet omkring måltiderne har stor betydning for vores sundhed og trivsel.

Det er afgørende for partnerskabet, at der måles på de indsatser, som igangsættes, for at sikre, at det, der bliver gjort, rent faktisk gør en forskel. Derfor udvælger partnerskabet hvert år konkrete og målbare mål, der med forbrugernes medvirken kan være med til at fremme folkesundheden og det gode liv.

I 2022 var målet at fremme salget af frugt og grønt fra frost. I fællesskab er det lykkedes parterne at øge salget af denne varegruppe med 5 %. Det viser, at det er muligt at opnå gode resultater, når man samarbejder om at nå et fælles mål. Salget af mere frugt og grønt fra frost er et vigtigt skridt på vejen mod partnerskabets overordnede mål om at fremme salget af sunde varer.

Detailhandlens parter indrapporterer hver især salgstal og indekstal, der bruges til at måle på, om partnerskabet når sine mål, og som bidrager med ny og vigtig viden. Som noget helt nyt kan partnerskabet præsentere en samlet Top-15 liste over de mest solgte varegrupper på tværs af de tre detailkæder. På denne liste er øl og sodavand de mest solgte varer, men listen rummer også sunde varer som fisk, frugt og grønt. Listen viser, at der fortsat er meget at arbejde på i forhold til at opnå målet om at øge salget af sunde varer.

Partnerskabet har gennemført en brugerundersøgelse, som viser, at partnerskabets logo generelt er blevet positivt modtaget og forstået af de kunder, som angiver, at de har lagt mærke til logoet.

I 2023 har partnerne besluttet at samarbejde omkring følgende konkrete mål:

  • Fortsætte målet fra 2022 om at øge salget af frugt og grønt fra frost
  • Øge salget af frisk frugt og grønt
  • Øge salget af Nøglehulsmærkede varer, som er varer med mindre og sundere fedt, mindre sukker og salt, flere kostfibre og fuldkorn
  • Øge andelen af sunde varer i Top 15 over mest solgte varer
  • Øge kendskabet til partnerskabet og partnerskabets logo

 

Selv siger parterne følgende om, hvorfor de har valgt at samarbejde:

- Udgangspunktet for partnerskabet er, at komplekse problemstillinger, som at fremme folkesundheden, ikke kan løses af en enkelt aktør, men kræver et bredt samarbejde på tværs. Sammen vil vi gøre det sunde valg til det nemme og oplagte valg og derigennem fremme det gode liv, siger konstitueret afdelingschef i Paarisa, Aviaaja Ravnshøj Johansen.

- Der er skabt et forum, hvor detailkæderne herhjemme kan mødes og afdække samarbejdsflader i vores sundhedsindsatser. Det synes jeg, er enormt værdifuldt. Selv om vi arbejder med sundhed på hver vores måde og er i et konkurrenceforhold i flere byer, er vi alle enige om det nødvendige og værdifulde i, at detailkæderne samarbejder omkring sundhed, udtaler marketingchef for KNI, Anders Stenbakken.

- I Brugseni har vi et medansvar for at fremme folkesundheden i landet, da flere tusinde borgere handler i vores butikker dagligt. Selvom vi tilbyder alle de varer, vores kunder ønsker at købe, har vi en reel indflydelse på at fremme de sunde valgmuligheder, siger chef for HR, Kommunikation og Marketing for Brugseni, Benny Reffeldt Otte.

- Vi tror på, at vi i samarbejdet med Paarisa og de øvrige detailkæder kan opnå noget, der er større end det, vi ville kunne skabe alene. Den fælles front, der er skabt, er grundlaget for, at vi reelt kan skabe den positive forandring, vi ønsker i Pisiffik. En fremtid med mere sundhed, og dermed også trivsel, vil uden tvivl forhøje livskvaliteten i samfundet, udtaler marketingschef for Pisiffik, Tina Hansen.

Kattulluta inuuneritta partnerskabet løber frem til 2030 og tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål 3: Sundhed og trivsel og Verdensmål 17: Partnerskaber for handling.

Kattulluta inuuneritta årsrapporten for 2022 kan læses her på www.paarisa.gl

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt:

Paarisa:
Konstitueret Afdelingschef i Paarisa, Aviaaja Ravnshøj Johansen på telefon +299 34 67 48 eller e-mail: araj@nanoq.gl

Brugseni:
Chef for HR, Kommunikation og Marketing Benny Reffeldt Otte på tlf. +299 52 63 39 eller e-mail: benny.otte@knbmarketing.gl

KNI/Pilersuisoq:
Marketingschef Anders Steenbakken på tlf. +299 55 15 77 eller e-mail: atb@kni.gl

Pisiffik:
Marketingschef Tina Hansen på tlf. +299 29 66 30 eller e-mail: tih@pisiffik.gl