airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

24. oktober 2023

Lokale styrker og værdier skal være det bærende element i arbejdet med at fremme børn og unges trivsel

Ny rapport gør status på 3 år med Qeqqata Modeli: Et partnerskab om børn og unges trivsel i Qeqqata Kommunia, hvor der arbejdes sammen på tværs for at sikre sunde og inkluderende fællesskaber for alle børn og unge i kommunen.


I Qeqqata Kommunia har man siden starten af 2020 arbejdet i partnerskab med Paarisa og Center for Folkesundhed i Grønland om at udvikle og dokumentere indsatser målrettet børn og unges sundhed og trivsel. Fokus er særligt på elever i 5.-10.-klasse, og arbejdet følges gennem den tilbagevendende skolebørnsundersøgelse, HBSC Greenland, der hvert andet år måler på, hvordan det går. Der er især fokus på, at færre børn og unge begynder at bruge rusmidler som tobak og alkohol, samt at færre børn oplever at blive mobbet.

Evidensbaseret indsats med styrker og værdier i centrum

Partnerskabet har døbt den fælles arbejdsindsats for Qeqqata Modeli, og måden at arbejde på repræsenterer et væsentligt skift inden for kommunal forebyggelse. Der er nemlig fokus på beskyttende faktorer i børns liv fremfor ensidigt at se på risikofaktorer. Desuden er indsatsen evidensbaseret og implementeringen følges tæt. Helt konkret er lokale styrker og værdier inddraget i arbejdet ved at invitere til en række seminarer med borgerne, hvor der blev sat ord på, hvad man ser som de enkelte bosteders styrker, og hvor der er ressourcer at hente i lokalmiljøet. Alle aktiviteter og indsatser i Qeqqata Modeli er herefter udviklet som helhedsorienterede tiltag baseret på de lokale styrker og værdier samt lokale ressourcer.

”For at opnå en forandring bliver vi nødt til at betragte alle aspekter af børn og unges liv, vi skal se dem som hele, komplekse mennesker, der bliver påvirket af mange arenaer i hverdagen”, siger Ingelise Olesen, forskningskoordinator på Ilisimatusarfik. ”For at støtte op om det gode og sunde liv, er det derfor vigtigt at lave en bred indsats, der både involverer familien, vennerne, skolen og fritidslivet samt at indsatsen bygger på det, der skaber trivsel og glæde lokalt”.

Et ønske om at forbedre trivslen blandt børn og unge

I Qeqqata Kommunia er indsatsen drevet af et stort ønske om, at fremme børn og unge trivsel, og der er derfor blevet sat gang i mange tiltag i løbet af de seneste år. Konkret har partnerskabet udviklet og igangsat to indsatser, nemlig Forældreaftaler og Bygdeaftaler, hvor forældre i byerne gennem skolerne og alle borgere i de mindre bosteder inviteres til at lave aftaler i fællesskab, der understøtter børn og unges trivsel og har til formål også at forebygge brugen af rusmidler.

”Det har stor værdi at samarbejde med forældre og borgere i byerne og bygderne om deres børns sundhed og trivsel. Forældrene og de voksne i alle kommunens bosteder spiller en afgørende rolle i børnenes liv, og de kan gøre meget i børnenes dagligdag for at forebygge uhensigtsmæssig adfærd og styrke børnenes deltagelse i gode sunde fællesskaber. I Qeqqata Kommunia prioriterer vi børn og unges sundhed og trivsel højt, og med forældrenes og borgernes indsats og opbakning oplever vi, at vi kan opnå endnu mere,” udtaler Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia.
Aftalerne udformes på forældremøder arrangeret af skolen og på borgermøder i de mindre bosteder. På disse møder præsenteres de nyeste data omkring sundhed og trivsel blandt kommunens børn, og dette danner så grundlag for de fælles drøftelser af trivselsfremmende tiltag. Begge aftaler er blevet lavet én gang om året siden 2021 og bliver løbende evalueret.
Man kan læse mere om koncepterne bag forældreaftaler og bygdeaftaler på Paarisas hjemmeside: Link

Et vigtigt bidrag til Inuuneritta III

Arbejdet med Qeqqata Modeli bidrager direkte til arbejdet med det nationale folkesundhedsprogram Inuuneritta III, Naalakkersuisuts strategi for samarbejdet om det gode børneliv 2020-2030. Erfaringer og principper fra Qeqqata Modeli kan nemlig bruges i det forebyggende arbejde andre steder i landet, og Paarisa har i partnerskabet med Qeqqata og Center for Folkesundhed høstet vigtige erfaringer, som skal informere det fortsatte arbejde med at implementere Inuuneritta III.
”Med Inuuneritta III er der fokus på at sikre lokal forankring, inddragelse af så mange aktører som muligt fra start samt at ingen parter skal føle at de står alene med opgaverne. Samarbejdet i Qeqqata Modeli har vist, at det kan lade sig gøre. Vi håber at det succesfulde samarbejde i Qeqqata Kommunia vil give de andre kommuner mod på at indgå i et partnerskab og fremme sundhed hos vores børn, unge og familier. Sammen løfter vi i flok” udtaler Helena Lynge Møller, Afdelingschef i Paarisa

Samarbejdet mellem parterne har i første omgang været defineret i en samarbejdsaftale, der udløb med udgangen af 2022. I løbet af efteråret skal partnerskabet derfor aftale nærmere, hvordan det videre samarbejde skal se ud, og hvordan samarbejdet kan udvikles med henblik på at sikre endnu flere evidensbaserede indsatser, der skal fremme børn og unges trivsel samt forebygge brugen af rusmidler blandt de ældste skolebørn.

Læs rapporten her: Link

For yderligere informationer:

Kommunaldirektør i Qeqqata Kommunia, Juliane Henningsen Heilmann, tlf. 867 301, e-mail: juhe@qeqqata.gl
Afdelingschef for Paarisa, Helena Lynge Møller, tlf. 345 705, e-mail: helm@nanoq.gl
Forskningskoordinator i Center for Folkesundhed i Grønland, Ingelise Olesen, tlf. 564 640, e-mail: uniiole@uni.gl