airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

FORÆLDRE­AFTALER

Om materialet

Dette materiale om forældreaftaler er udviklet som et led i arbejdet med Qeqqata-modellen, der udspringer af et partnerskab mellem Qeqqata Kommunia, Paarisa og Center for Folkesundhed i Grønland. Qeqqata-modellen er inspireret af Islands arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, hvor målet er at fremme børn og unges trivsel og sundhed samt nedbringe forbruget af rusmidler og tobak.

 

 

Formålet med forældreaftaler

Qeqqata Kommunia ønsker en åben dialog og tæt samarbejde med forældre til børn i 5.-10. klasse, for at fremme børn og unges sundhed og trivsel. Det har stor betydning, at forældrene kan samarbejde om at lave fælles aftaler, der sikrer gode og trygge rammer i børnenes dagligdag og for deres samvær med hinanden i skolen og i fritiden.
Et godt forældresamarbejde kan blandt andet være med til at forebygge mobning og brug af rusmidler, og medvirke til at skabe tryghed og trivsel for både børn og voksne. Gennem forældreaftaler kan skolen og forældrene samarbejde om at skabe et klassefællesskab, som alle elever føler sig som en del af. 

Sådan gør I:

3 uger før

1. Kend dit materiale

Læs alt materiale godt igennem. Afsættet for forældreaftalemødet er den nyeste HBSC-undersøgelse samt beskyttelses- og risikofaktorer.

Klik her: Lærervejledning

 

2. Forberedelsen

Lav forberedelsen til mødet i god tid. 

 • Vælg dato og tid for forældremødet 
 • Overvej om forældrene skal deles op i trin eller om alle 5.-10. klasses forældre inviteres på samme tid? 
 • Overvej om der skal tilbydes børnepasning og/eller aftensmad, så tilslutningen til forældremødet bliver større. 
 • Hvor på skolen skal fællesoplæggene holdes? 
 • Hvor skal forældrene sidde i arbejdsgrupper? 
 • Skal der være tolk/tolkeanlæg? 
 • Hvilke IT-udstyr kræves der til afholdelse af mødet?
 

2 uger før

3. Forældretilslutning/opbakning
Informér forældrene om forældreaftalemødet i god tid via forældreintra, sociale medier, opslag i byen. Send invitation til forældremøde, samt pjecen om beskyttelses- og risikofaktorer ud i god tid. Gerne 2 uger før. 

Klik her: Invitation til forældre - skabelon
Klik her: Plakat – invitation
Klik her: Forældrepjece

 

Selve forældreaftenen

4. Oplæg til forældreaftalemødet 
Samlet tid: 30 minutter 

Forbered dig på oplægget til forældreaftalemødet. Power Point-præsentationen til forældreaftalemødet er omdrejningspunktet.

Klik her: Præsentation til forældremødet. Power-point.
Klik her: Beskyttelses- og risikofaktorer – til hvert bord.
Klik her: Faktaark med de seneste HBSC-tal.


5. Forældremøde og gruppearbejde 

Samlet tid: 75 minutter 

 1. Introduktion og opdeling af forældrene i grupper på 4-6 – alt efter hvor mange fremmødte. (ca. 5 min.) 
 2. Udlever arbejdsark og blyant/kuglepen til grupperne.
 3. Hver forældregruppe diskuterer 3 temaer, som gruppen mener er vigtige at lave aftaler om for at fremme børnenes sundhed og trivsel. (ca. 30 min.) 
 4. Hver forældregruppe nedskriver 3 forslag til fællesaftaler. (ca. 10 min.) 
 5. Hver forældregruppe fremlægger kort i plenum om fællesaftalerne. (ca. 15 min.) 
 6. Læreren skriver løbende aftalerne op på tavlen, grupperet efter tema. 
 7. Når alle grupper har fremlagt, stemmes der om 3-5 aftaler, og disse aftaler skrives ind i forældreaftaleskabelonen. (ca. 10 min.)