airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

4. november 2020

Workshops om Qeqqata-modellen

Ved de i alt 7 workshops deltog der blandt andet borgere, foreninger, ansatte i kommunen og Nakuusaaqqat.

Workshop

Målet med at afholde workshops var at gå i dialog med borgere, foreninger og ansatte i kommunen om styrker og værdier. Disse drøftelser skal nemlig danne grundlag for det fremadrettede arbejde med at fremme sundhed og trivsel.

Kirsten Fencker, Paarisa

Paarisa, Center for Folkesundhed i Grønland og Qeqqata Kommunia har netop afholdt en række workshops i Sisimiut og Maniitsoq og i bygderne Sarfannguit, Itilleq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik. Dialogen med deltagerne har givet vigtig viden om, hvordan man lokalt opfatter det gode liv, og hvilke værdier og styrker det sundhedsfremmende arbejde i Qeqqata Kommunia skal bygge på fremover. Lignende workshop vil også blive afholdt i Kangerlussuaq d. 5 november. Ved de i alt 7 workshops deltog der blandt andet borgere, foreninger, ansatte i kommunen og Nakuusaaqqat.

Deltagerne blev bedt om at svare på, hvad der gør dem glade, hvad der er særligt godt i deres by eller bygd, hvad der giver dem styrke, og hvad man er gode til i deres by eller bygd. Undervejs blev der både skrevet og tegnet, og alle steder var der et stort engagement hos deltagerne. Sammenhold, at løfte opgaver i fællesskab, naturen, at bruge tid sammen, at respektere hinanden, at videregive kulturen til børn og unge, at hjælpe hinanden, at være aktive, at leve af naturens ressourcer, at spise kalaalimerngit (grønlandsk proviant) og tryghed var nogle af de nøgleord, der gik igen i alle workshops. De unge Nakuusaaqqat nævnte desuden kærester, skole og sociale medier som noget, der har positiv betydning i deres liv.

”Målet med at afholde workshops var at gå i dialog med borgere, foreninger og ansatte i kommunen om styrker og værdier. Disse drøftelser skal nemlig danne grundlag for det fremadrettede arbejde med at fremme sundhed og trivsel. Det er rigtig vigtigt at se på muligheder samt de ting, som man lokalt mener er vigtigt for at opnå et godt liv,” siger faglig leder i Paarisa, Kirsten Fencker.

”Vi er helt overbeviste om, at forebyggelse skal tage udgangspunkt i borgernes værdier og styrker lokalt, hvis det sunde valg skal give mening. Det glemmer vi nogle gange, når projekter eller programmer udefra implementeres. Input fra borgere, foreninger og kommunens ansatte er derfor helt afgørende for at fremme sundheden i samarbejde med hinanden fremover, og vi er meget taknemmelige for den store opbakning”, siger Ingelise Olesen, forskningskoordinator i Center for Folkesundhed i Grønland.

”Vi har kigget på Island og er meget inspirerede af, hvordan de har formået at skabe et samfund, hvor børn og unges trivsel og sundhed er i højsædet. I Qeqqata Kommunia er vi glade for befolkningens engagement for det kommende arbejde. Vi skal netop finde vores egne løsninger, således sikrer vi, at vores børn og unge har et godt og sundt børneliv i Qeqqata Kommunia”, udtaler kommunaldirektør
Juliane Henningsen. 

Qeqqata Kommunia, Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa har i september 2020 indgået en partnerskabsaftale. Formålet med partnerskabet er i fællesskab at lave en grønlandsk-baseret indsats, som er inspireret af erfaringer fra forebyggelsesindsatser i Island gennem de seneste 20 år, med det mål at fremme trivsel og sundhed blandt børn og unge i Qeqqata Kommunia. Indsatsen har fået navnet: Qeqqata-modellen.

For yderligere information kontakt:

Inga Olsen, projektleder i Qeqqata Kommunia
ingo@qeqqata.gl, +299 86 73 20

Christina Viskum Lytken Larsen, leder af Center for Folkesundhed i Grønland
chly@sdu.dk, + 45 25 32 84 86, +45 65 50 77 22

Kirsten Fencker, faglig leder i Paarisa
kfen@nanoq.gl, +299 34 69 06, +299 48 75 97