airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

17. december 2020

Håndbog omkring seksuelle overgreb positivt modtaget af fagpersoner

Flere fagpersoner vurderer, at Håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb mod børn er et godt og brugbart redskab i arbejdet med at forebygge og opspore seksuelle overgreb mod børn.


Jeg føler mig nu fagligt klædt på til at have den samtale om emnet, som jeg ellers havde frygtet. Jeg har været bekymret for at handle, når et barn har udvist seksualiseret adfærd for andre børn.

Fagperson, Børne- og familiecenter

I november 2019 udgav Socialstyrelsen en Håndbog til fagpersoner om, hvordan man forebygger, opsporer og håndterer seksuelle overgreb mod børn. Målet var at give personer der arbejder med børn et fælles sprog og fælles viden omkring seksuelle overgreb. Håndbogen blev sendt til alle daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, socialforvaltninger, familiecentre, døgninstitutioner, politi og sygehuse.

I 2020 er der gennemført en opfølgningsundersøgelse i forhold til Håndbogen. Der er udsendt et spørgeskema til 296 fagpersoner, hvoraf 51% har svaret. Undersøgelsen peger på, at Håndbogen er blevet overvejende positivt modtaget af fagpersonerne, og at den af flere opfattes som et brugbart redskab i det daglige arbejde med børn:

”Jeg føler mig nu fagligt klædt på til at have den samtale om emnet, som jeg ellers havde frygtet. Jeg har været bekymret for at handle, når et barn har udvist seksualiseret adfærd for andre børn” - Fagperson, Børne- og familiecenter

”Håndbogen har givet mange muligheder. Tegn og reaktioner samt opsporing er blevet en bevidst del af arbejdet for mig nu. Det bedste er, at håndbogen er blevet opdelt i de forskellige aldersgrupper blandt børn, som gør det hele mere håndgribeligt” - Fagperson, Børne- og familiecenter

Opfølgningsundersøgelsen har også resulteret i en række anbefalinger til det fremadrettede arbejde med håndbogen.

Herunder anbefalinger om at:
- Have særskilt opmærksomhed på implementering af håndbogen i bygderne, for eksempel gennem sidemandsoplæring eller kurser
- Øge den faglige opmærksomhed omkring sund seksualitet
- Øge viden om børn med seksuelt krænkende adfærd for eksempel gennem oplysningskampagner
- Forankre håndbogen ved diverse uddannelsesinstanser

Opfølgningsrapporten kan læses her.

Håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb mod børn er en indsats under Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb, Killiliisa. Håndbogen kan downloades på Paarisa.gl og Naalakkersuisut.gl

Kontakt
For yderligere information kontakt specialkonsulent i Paarisa, Maliina Junge Jørgensen på e-mail majj@nanoq.gl eller tlf. 346022