airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

9. februar 2021

Uge Sex

I Uge SEX, som finder sted i årets 6. uge, opfordrer Paarisa os alle til at sætte fokus på vores egen seksuelle sundhed. Paarisa vil også benytte Uge SEX til at gå i tæt dialog med unge omkring seksualitet og køn, og derved skabe grobund for det fremtidige arbejde med at fremme den seksuelle sundhed.

UgeSex

Uge SEX tager udgangspunkt i Inuuneritta III, hvor målet er, at alle børn og unge skal have et godt liv. Ugen skal være med til at fremme seksuel sundhed og forebygge seksuelt overførte infektioner og uønskede graviditeter.

Paarisa

Seksuel sundhed spiller en afgørende rolle for vores livskvalitet og trivsel. Derfor er et godt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde meget vigtigt. Med uge SEX vil Paarisa skabe opmærksomhed omkring seksuel sundhed, og indgå i en åben dialog med de unge.

Uge SEX skal også være med til at gøre opmærksom på de høje smittetal af sexsygdomme, og uønskede graviditeter blandt unge. Paarisa håber, at nå bredt ud til både forældre, unge og børn.

I løbet af ugen vil Paarisa undervise på Center for Sundhedsuddannelser i køn og seksualitet. Som led i Dukkeprojektet, vil der også være undervisning på en folkeskole. Derudover vil der blive lavet aktiviteter på GUX Nuuk, uddelt kondomer i Nuuk Center og blive lavet og udsendt et indslag på KNR. De forskellige aktiviteter skal ikke kun give de unge ny viden. De skal også skabe grobund for at åbne for diskussioner omkring seksuel sundhed i hele befolkningen.

Uge SEX tager udgangspunkt i Inuuneritta III, hvor målet er, at alle børn og unge skal have et godt liv. Ugen skal være med til at fremme seksuel sundhed og forebygge seksuelt overførte infektioner og uønskede graviditeter. Ugen vil sætte fokus på hvor vigtig køn og seksualitet er for den mentale sundhed. Paarisa håber, at Uge SEX kan øge opmærksomheden på, at køn og seksualitet er vigtige emner i debatten om det gode liv.

Paarisa har været i kontakt med flere forebyggelseskonsulenter, som ligeledes vil udføre spændende aktiviteter forskellige steder i landet. Disse aktiviteter vil åbne for diskussioner og refleksioner om seksuel sundhed. Paarisa håber, at Uge SEX vil give anledning til, at alle i hele landet vil overveje deres egne holdninger og opsøge information omkring seksuel sundhed.

De forskellige aktiviteter i Nuuk, vil blive afholdt af sundhedsfaglige konsulenter i Paarisa i samarbejde med ambitiøse unge fra GUX, som gerne vil være med til at fremme seksuel sundhed. Ved at inddrage de unge, opstår der en mulighed for at skabe et miljø, hvor unge kan føle sig trygge ved diskussioner og informationer omkring tabubelagte emner. De unge får en stemme, der kan være med til at fremme den seksuelle sundhed. Dette giver rig mulighed for både at udbrede viden om seksuel sundhed og samtidig skabe diskussioner og refleksioner omkring de normer, der er i samfundet.

Kontakt
For yderligere information kontakt Faglig leder i Paarisa, Karo Thomsen Fleischer på e-mail katf@nanoq.gl eller tlf. 346613