airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

27. maj 2024

Netværksmøder

Paarisa har i samarbejder med Centeret for Folkesundhed for at får et overblik over alle nationale tiltag under Inuuneritta IIIs pejlemærker

Som et led i implementering af folkesundhedsprogrammet Inuuneritta III – Naalakkersuisuts strategi for samarbejdet om det gode børneliv 2020-2030 har Paarisa i samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland afholdt netværksmøder for fagpersoner i dagene 24. og 25. april 2024.

Formålet med netværksmøderne er, at vi sammen får et overblik over alle nationale tiltag under Inuuneritta IIIs pejlemærker.

Det er også formålet, at vi alle skal bidrage til, at vi får øget viden om hinandens arbejde, og derved kan skabe bedre betingelser for samarbejde om vores fælles mål, at alle børn får et godt liv.
Resultaterne af netværksmøderne udgør et vigtigt fundament for det videre samarbejde om programmet i de næste seks år, og vil udgøre fundamentet for monitorering.

Der deltog i alt 40 fagpersoner i de to dage.

Deltagerne var fra følgende enheder:

Paarisa, Center for Folkesundhed, Meeqqat Ineriartortut, Sundhedsplejersker, Jordemødre, politi, Unicef, Børne Alliancen, Kalaallit Røde Korsiat, Foreningen Grønlandske Børn, Uddannelsesstyrelsen, Departement for Børn og Unge, Departement for Sundhed, Grønlands Idræts Forbund, MIO, Landslæge, Allorfik, Socialstyrelsen.
Lignende forløb planlægges de kommende år både på nationalt og i kommunerne.