airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

Selvmords­forebyggelse

Søg tilskud til dækning af udgifter for markering af WHO’s internationale dag for selvmordsforebyggelse den 10. september.

Markering af international dag for selvmords­forebyggelse  

Fakta
Kommunerne har mulighed for at søge tilskud til dækning af udgifter for markering af WHO’s international dag for selvmordsforebyggelse den 10. september.
Byerne kan max søge 2.000 kr. og bygderne max 1.000 kr.

Tema
På International association for suicide prevention’s (IASP) hjemmeside kan man læse om dagen. Se mere på dette link: WSPD - IASP

Under events kan man læse om de aktiviteter der er rundt omkring i verdenen og det er muligt at tilføje sine egne arrangementer.
Paarisa og Tusaannga har lavet sloganet ”Lad os snakke om selvmord – det kan redde liv” som er gældende for 2023.

Inspiration
På IASP’s hjemmeside (iasp.info), kan man se deres foreslåede aktiviteter, se dette link:
World-Suicide-Prevention-Day-Suggested-Activities.pdf

Krav til ansøger
For at komme i betragtning skal der til ansøgningen vedlægges et program for dagen.
Derudover skal der oplyses om:
• Hvad tilskuddet skal bruges til herunder udgiftsbudget
• Hvem der er ansvarlig for dagens arrangement
• Kontonummer, som skal bruges til at indsætte tilskuddet

Ansøgninger
Selvmordsforebyggelses puljen uddeler midler en gang om året.
Ansøgningsfristen er 01. juli 2024.

Udfyld dette: elektroniske ansøgningsskema

Efter ansøgningsfristen er overskredet, vil ansøgninger blive gennemgået og tilbagemeldinger vil blive sendt.

Afrapportering
For at kunne få bevilget midler fra selvmordsforebyggelsespuljen fremover, skal afrapportering og regnskab fra tidligere bevilligede arrangementer være indsendt.
Vi ønsker at modtage en afrapportering, fordi det er vigtigt for os at være i dialog med jer.
Vi har brug for at høre jeres erfaringer og oplevelser fra dagen, så vi i fællesskab kan gøre dagen så god som muligt.

Afrapporteringsskema
Udfyld afrapporteringen inden 1. Oktober. Udfyld her.

Spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål så kontakt Paarisa på: paarisa@nanoq.gl eller ring på 34 50 00.