airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

Uge 18 puljen

Du har mulighed for at søge om midler til afholdelsen af dit 'Uge 18' arrangement hos Paarisa. Formålet med 'Uge 18' er, at sætte fokus på og skabe debat om alkoholvaner og drikkemønstre.

FAKTA 

Formålet med 'Uge 18' er, at:

  • sætte fokus på alkoholvaner og drikkemønstre
  • skabe debat om alkoholvaner og drikkemønstre

Alle borgere, foreninger, skoler, forebyggelsesudvalg og kommuner opfordres til, at planlægge og gennemføre lokale 'Uge 18' arrangementer, for eksempel i form af events eller debataftener.

Du har mulighed for at søge om midler til afholdelsen af dit 'Uge 18' arrangement hos Paarisa.

Du kan ikke søge om tilskud til: 

  • Udgifter med tilbagevirkende kraft
  • Rejseudgifter
  • Kommercielle arrangementer
  • Anskaffelser
  • Foreninger med mere, som får tilskud via Finansloven

ANSØGNINGER 

'Uge 18' Puljen uddeler midler en gang om året.

Ansøgningsfristen er 1. april hvert år.

Udfyld denne elektroniske ansøgningsformular.

Du kan ansøge Uge 18 Puljen elektronisk, men hvis du gerne vil udskrive og søge, skal din ansøgning sendes, faxes eller mailes til:

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold
Att: Paarisa
Postboks 1755
3900 Nuuk

E-mail: paarisa@nanoq.gl

AFRAPPORTERING 

For at kunne få bevilget midler fra Uge 18 Puljen fremover, skal afrapportering og regnskab fra tidligere bevilgede uge 18 arrangementer være indsendt.

Vi ønsker at modtage en afrapportering fordi det er vigtigt for os at være i dialog med jer.

Vi har brug for at høre jeres erfaringer og oplevelser fra ugen, så vi i fællesskab kan gøre ugen bedst mulig.

Send din afrapportering til paarisa@nanoq.gl inden 15. juni.