airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

Uge 18 puljen

Du har mulighed for at søge om midler til afholdelsen af dit 'Uge 18' arrangement hos Paarisa. Formålet med 'Uge 18' er, at sætte fokus på og skabe debat om alkoholvaner og drikkemønstre.

FAKTA 

Formålet med 'Uge 18' er at:

  • sætte fokus på alkoholvaner og drikkemønstre
  • skabe debat om alkoholvaner og drikkemønstre

Alle borgere, foreninger, skoler, forebyggelsesudvalg og kommuner opfordres til at planlægge og gennemføre lokale 'Uge 18' arrangementer, eksempelvis i form af events eller debataftener.

Du har mulighed for at søge midler til afholdelsen af dit 'Uge 18' arrangement hos Paarisa, hvor der er afsat 5000 kr. til byer og 1000 kr. til bygder.

Tema 

Sunde og inkluderende fællesskaber

Årets tema for Uge 18 er: ”Sunde og inkluderende fællesskaber."

Når børn og deres familier indgår i aktive og meningsfulde fællesskaber i lokalsamfundet, fremmer det deres mentale sundhed. Fællesskaber og aktiviteter, der bygger på kultur og værdier, er for mange forbundet med stor livsglæde. Det kan f.eks. være aktiviteter i fællesskab i naturen, hvor man går på jagt og fisker sammen, samler forråd og tilbereder maden i naturen og overnatter i hytter eller telte væk fra by eller bygd.

Du kan ikke søge om tilskud til: 

  • Udgifter med tilbagevirkende kraft
  • Rejseudgifter
  • Kommercielle arrangementer
  • Anskaffelser
  • Foreninger med mere, som får tilskud via Finansloven

ANSØGNINGER 

'Uge 18' Puljen uddeler midler en gang om året.

Ansøgningsfristen er 1. april hvert år.

Udfyld denne elektroniske ansøgningsformular.

Du kan ansøge Uge 18 Puljen elektronisk, men hvis du gerne vil udskrive og søge, skal din ansøgning sendes, faxes eller mailes til:

Socialstyrelsen
Att: Paarisa
Postboks 1755
3900 Nuuk

E-mail: paarisa@nanoq.gl

AFRAPPORTERING 

For at kunne få bevilget midler fra Uge 18 Puljen fremover, skal afrapportering og regnskab fra tidligere bevilgede uge 18 arrangementer være indsendt.

Vi ønsker at modtage en afrapportering, fordi det er vigtigt for os at være i dialog med jer.

Vi har brug for at høre jeres erfaringer og oplevelser fra ugen, så vi i fællesskab kan gøre ugen så god som muligt.

Afrapportering Uge 18

Send din afrapportering til paarisa@nanoq.gl inden 15. juni.