airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

Uge 18 puljen

Du har mulighed for at søge om midler til afholdelsen af dit 'Uge 18' arrangement hos Paarisa. Formålet med 'Uge 18' er, at sætte fokus på alkoholvaner og drikkemønstre ved at skabe flere sunde og inkluderende fællesskaber.

FAKTA 

Alle borgere, foreninger, skoler, forebyggelsesudvalg og kommuner opfordres til at planlægge og gennemføre lokale 'Uge 18' arrangementer, eksempelvis i form af events eller debataftener.

Du har mulighed for at søge midler til afholdelsen af dit 'Uge 18' arrangement hos Paarisa, hvor der er afsat 5000 kr. til byer og 1000 kr. til bygder.

Tema 

Sunde og inkluderende fællesskaber

Ved at fremme de sunde og inkluderende fællesskaber kan vi sammen sikre sundere alkoholvaner og drikkemønstre. 

Når børn og deres familier indgår i aktive og meningsfulde fællesskaber i lokalsamfundet, fremmer det deres mentale sundhed. Fællesskaber og aktiviteter, der bygger på kultur og værdier, er for mange forbundet med stor livsglæde. Det kan f.eks. være aktiviteter i fællesskab i naturen, hvor man går på jagt og fisker sammen, samler forråd og tilbereder maden i naturen og overnatter i hytter eller telte væk fra by eller bygd.

Materiale 

Paarisa har samlet inspirationsmateriale, der kan bruges til at afholde en inspirationsaften for borgerne om, hvordan I sammen kan fremme sundhed, trivsel og et stærkt fællesskab i jeres by eller bygd.

Se materialet her.

 

Du kan ikke søge om tilskud til: 

  • Udgifter med tilbagevirkende kraft
  • Rejseudgifter
  • Kommercielle arrangementer
  • Anskaffelser
  • Foreninger med mere, som får tilskud via Finansloven

ANSØGNINGER 

'Uge 18' Puljen uddeler midler en gang om året.

Ansøgningsfristen er 8. marts hvert år.

Fristen i år er rykket til 8. marts, så ansøgerne har bedre tid til at udvikle deres arrangement.

 

AFRAPPORTERING 

For at kunne få bevilget midler fra Uge 18 Puljen fremover, skal afrapportering og regnskab fra tidligere bevilgede uge 18 arrangementer være indsendt.

Vi ønsker at modtage en afrapportering, fordi det er vigtigt for os at være i dialog med jer.

Vi har brug for at høre jeres erfaringer og oplevelser fra ugen, så vi i fællesskab kan gøre ugen så god som muligt.

Afrapportering Uge 18

Udfyld afrapporteringen inden 1. juni.

Spørgsmål? 

Hvis I har spørgsmål så kontakt Paarisa på paarisa@nanoq.gl eller ring på 34 50 00.