airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ujaruk

2021-mi Eqeersimaartuni ajugaasut

Paarisa ukiut tamaasa atuarfimmi, suliffeqarfimmi inuiaqatigiinnilu timimik aalatitsinerunissamik suliniutinik pitsaanerpaanik toqqaasarpoq. Ukiumi atuarfik, suliffeqarfik inuiaqatigiinnilu eqeersimaartut novembarip 5-ani 2021-mi Maligassiuisut Show-imi nersorneqarlutillu nersornaaserneqarput.

Paarisa malinnaaf­figiuk

... peqqissuunissamillu qinersineq ajornanngitsu­mik qinersininngortiguk.


Inuit amerlanerusut timimik aalatitsinermut tunngatillugu nuannaarnerulernissamut ataatsimoornerulernissamullu isumassarsiorsinnaaqqullugit suliniutit pitsaasut nittarsarusullugillu nalliusserusuppagut. Allat ilagalugit timimik aalatitsigaangatta isumaqarluartumillu sammisaqaraangatta timerput nakussatsiinnarnagu aamma isumakkut peqqissuserput, atugarissaarnerput inuunittalu pitsaassusaa nakussatsittarparput.

Paarisa

Ukioq 2021 atuarfik eqeersimaartut 

Qaqortumi Tasersuup Atuarfia ukioq manna atuarfittut eqeersimaartutut toqqarneqarpoq

Tasersuup Atuarfiani siunnerfeqartumik suliniuteqarnikkut atuarnerup nalaani ilinniartitsinermilu timimik aalatitsinerulersitsineq anguneqarsimavoq.

Meeqqat timertik atorlugu sammisaqarneq assut iluarisarpaat. Eqqissisimanerulerlutillu nuannaarnerulerlutillu nalerisimaarnerusarput.
Atuarnerup nalaani timimik aalatitsisarnikkut meeqqat timersorneq ajortut timiminnik aalatitsinissamut timimillu atuinermik ilinniarnissamut periarfissinneqartarput.

Tasersuup Atuarfiata takutippaa ilinniartitsinerup nalaani timimik atuineq atuartut ataatsimoortutut misiginerannik, ilinniarsinnaanerannik nuannaarnerannillu annerulersitsisumik atuarfik qanoq peqqinnartumik timimillu atuiffiusumik ataatsimoorfeqarnissamut tunngavissiisinnaanersoq.

Ukioq 2021 suliffeqarfik eqeersimaartut 

Mittarfeqarfiit Nuummi qullersaqarfia ukioq manna suliffeqarfittut eqeersimaartutut toqqarneqarpoq

Mittarfeqarfiit suliffeqarfiuvoq sulinerup nalaani timimik aalatitsinissamik pingaartitsisoq, taamaaliorpullu tamanna suliffimmi avatangiisinik pitsaanerulersitsisarmat sulisunillu assut naammagisimaarnerulersitsisarmat.

Sund-MIT, sulinerup nalaani timersornissamut periarfissaqarneq, sulisunut tamanut ajunngitsorsiassaavoq. Sulisut ukiukkut aasakkullu timimik aalatitsinissamut ukioq naallugu pilersaarusiuunneqartarput. Tamatumani sulisut ilaatigut timigissartarfiliarnermut, nalugiarnermut qaqqamullu pisuttuarnermut ilaanissamut periarfissaqarput.

Mittarfeqarfiit takutippaat ataatsimoornerup pitsanngorsarnerata immikkoortortaqarfiillu akimorlugit peqatigiittarnerup saniatigut sulinerup nalaani timimik aalatitsinerulerneq sulisut peqqinnarnerusumik inooriaaseqarnissamut qanoq periarfissinneqartartut.

Ukioq 2021 inuiaqatigiinnilu eqeersimaartoq 

Attumiu Jens M. Larsen ukioq manna inuiaqatigiinni eqeersimaartutut toqqarneqarpoq

Jens M. Larsen kattuffimmi Arfeq-85-imi siulittaasutut Attumi meeqqanut inuusuttunullu ukiup ingerlanerani amerlasuunik sammisassaqartitsinissamik sulissuteqartarnermigut aallussilluartuuvoq.

Sammisassaqartitsinerit amerlasuut pinngortitarsuarmik kulturimillu aallaaveqartarput. Jens M. Larsen ukiup ingerlanerani ilaatigut meeqqanik inuusuttunillu ammassanniartitsisarlunilu eqalunniartitsisarpoq, aamma qimussersuarmik aaqqissueqataasarpoq. Tamatuma saniatigut nerrivimmi arsaararnermi, isikkammik arsarnermi arctic sportimilu sungiusaasuuvoq.

Jens M. Larsenip meeqqanut inuusuttunullu timimik aalatitsiffiusunik, peqqinnartunik akuutitsiffiusunillu ataatsimoorfinnik pilersitseqataanikkut takutippaa innuttaasutut qanoq inuiaqatigiinni sunniuteqaqataasoqarsinnaasoq.


Atuarsinnaasatit allat

Unammisitsineq: Ukioq manna Eqeersimaartoq

Paarisa ukiut tamaasa ukiumut ataatsimoorfimmi eqeersimaartitsisumik suliniutinik pitsaanerpaanik toqqaasarpoq.

Uani atuaruk

2022-mi Eqeersimaartuni ajugaasut

Paarisa ukiumut ataatsimoorfimmi eqeersimaartitsisut. Ukiumi ataatsimoorfimmi eqeersimaartitsisut eqeersimaartut oktobarip 22-ani 2022-mi Maligassiuisut Show-imi nersorneqarlutillu nersornaaserneqarput.

Uani atuaruk

2020-mi Eqeersimaartuni ajugaasut

Paarisa ukiut tamaasa atuarfimmi, suliffeqarfimmi inuiaqatigiinnilu timimik aalatitsinerunissamik suliniutinik pitsaanerpaanik toqqaasarpoq. Ukiumi atuarfik, suliffeqarfik inuiaqatigiinnilu eqeersimaartut novembarip 14-ani 2020-mi Maligassiuisut Show-imi nersorneqarlutillu nersornaaserneqarput.

Uani atuaruk

Timimik aalatitsineq

Timit aalanissamut pinngortitaavoq, timinnillu aalatitsisarnerit timikkut tarnikkullu ilorrisimaarninnut peqqissutsinnullu pingaaruteqarpoq. Timimik aalatitsineq tassaasinnaavoq pisuttuarneq, eqqiaaneq, meeqqannik pinnguaqateqarneq, timersorneq kiisalu piniarneq aalisarnerlu.

Uani atuaruk

65-it sinnerlugit ukiullit timiminnik aalatitsinis­saat

Timinnik aalatitsisarnerit – aamma utoqqaligaluarlutit – ilinnut timinnullu iluaqutaassaaq. Peqqissuunissap ulluinnarnilu suliassat isumagisinnaanissaannut piginnaaneqarnissap qulakkeernissaannut timimik aalatitsisarneq pingaaruteqarpoq.

Uani atuaruk