airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ujaruk

Naartusut timersornissaat

Timimik aalatitsisarneq – aamma naartunermi – pitsaasuuvoq. Naartunerit tamaat timikkut nukittunissat ilinnut naartunnullu iluaqutaassaaq.

Paarisa malinnaaf­figiuk

... peqqissuunissamillu qinersineq ajornanngitsu­mik qinersininngortiguk.

NAMMINEQ QANOQ ILIUUSEQARSIN­NAAVUNGA 

Naartuguit pingaaruteqarpoq ulluinnarni timinnik aalatitsisarnerit ingerlatiinnarnissaa. Timit anertikkarnissavit tungaanut, kisianni timinnik sakkortuumik tamaviaartitsinak, aalatittassavat.

Timit atortaruk
Nerisaqarnermut Timigissarnermullu Siunnersuisoqatigiit kaammattuutigaat akornuteqanngitsumik naartusut peqqissullu ullormut sivikinnerpaamik 1 tiimi timiminnik aalatitsisassasut.
Soorlu imatut:

 • Angerlarsimaffimmi suliaqarneq
 • Sukkalaartumik pisuttuarneq
 • Majuartarfikkoorneq
 • Asimi pisunneq
 • Sikkilerneq
 • Nukkassarneq
 • Nalukkiarneq


Naartunerup nalaani nalinginnaasumik sungiusarluarsimaneq meeqqap ineriartorneranut pitsaasumik sunniuteqartarpoq. Tamanna naartunermi aamma erninerup nalaani kingornalu timikkut isumakkullu nukissaqarluarnerulis­sutigissavat.

MANU

Piviusoq 

Naartunerup nalaani sungiusarluarsimanissannut pissutaasut:

 • Naartunerup nalaani timikkut tarnikkullu ilorrisimaanerussaatit
 • Qitikkut anniannginnerussaatit, manngertitsinnginnerussaatit, pullattuunnginnerullutillu pullatsissimannginnerussaatit
 • Aap naqitsinerata qaffasippallaalernissaa pitsaaliussavat taamaaliorlutillu naartunermi toqunartoqalernissamut ulorianartorsiorne annikillisillugu (svangerskabsforgiftning)
 • Naartunermi sukkulernermik ineriartortitsinissat pitsaaliussavat
 • Oqimaappallaalernissat pinngitsoortissavat
 • Akornuteqanngitsumik erninissavit ilimanaataa annertusissavat.

Qanoq timinnik aalatitsisarti­gissaanga? 

Naartunermi timimik aalatitsinissamut najoqqutassaq: Oqaloqateqarsinnaallutit annikitsumik anertikkarnissavit tungaanut timit aalatissinnaavat

Timinnik aalatitsisarneq sungiusimagukku arlaannillu akornuteqanngitsumik naartuninni timinnik aalatitsiinnartarsinnaavutit.

Siusinnerusukkut timinnik aalatitsisarsimanngikkuit naartuninni taamaaliortalernerit iluaqutigissavat. Naleqquttumik sakkortussusilimmik aallartigit timersorninnilu timit tusarnaarluarlugu.

Unammillerfiusumik timersortaruit naartunerpit nalaani timersortarnerit sakkortusissanngilat. Akornuteqanngitsumik naartuguit kaammattuutigineqarpoq pisarnertut, kisianni annikinnerusumik, ingerlaannassasutit. Naliginnaasumik siunnersuutigineqartarpoq naartusutut suut tamarmik naliginnaasumik misiginarnersut maluginiassagit. Nalorniguit peqqinnissaqarfik attavigissavat.

Sungiusariaat­sit suut pingaarute­qarpat? 

Naartunerup nalaani qitinnik, naannik kuutsivillu naqqanik nukkassaanissat pingaaruteqarpoq. Naartuneq sivitsoriartortillugu timip immikkoortui taakku tamaviaarnerulertarput. Taamaattumik qitilulernissaq kuutsikkulluunniit annialernissaq pinngitsoortinniarlugit taakkuninnga nukkassaasarneq iluaqutaassaaq. Eqaarsaarluni, yogarluni sikkilerlunilu timimik aalatitsineq pitsaasuuvoq, taamaaliornikkut naggussat tamaviaartippallaarneqarneq ajormata.

Innersuussutigineqarpoq naartusutut timersoriaatsit timersoqatigeeriaatsillu timimik attuinertallit sammisassanngikkitit, timersoriaatsit soorlu uku ilimaginngisamik sakanneqarnermik kinguneqarsinnaasarput:

 • Assammik arsarneq, isikkammik arsarneq, paaneq
 • Sisorarneq, orloratarsinnaaneq pissutigalugu

Erninerup kingorna timimik aalatitsisarneq 

Erninerup siornatigut timersoriaaseq aalluttarsimasat arriitsumik aallarteqqissinnaavat, qaquguli aallarteqqittoqartarnera inummiit inummut allanngorartarpoq.

Innersuussutaavoq erninerup kinguninngua kuutsip naqqanik sungiusaaneq aallartinneqassasoq. Misigiguit timit piareertoq arriitsunnguamik timinnik aalatitsisaleqqissinnaavutit. Assersuutigalugu ima aallartissinnaavutit: Aneerussivilisarlutit eqqissillutit pisuttuartarsinnaavutit, nukittoriartortillutillu sakkortusiartortillugulu sivitsoriartortissinnaavat.


Atuarsinnaasatit allat

Timimik aalatitsineq

Timit aalanissamut pinngortitaavoq, timinnillu aalatitsisarnerit timikkut tarnikkullu ilorrisimaarninnut peqqissutsinnullu pingaaruteqarpoq. Timimik aalatitsineq tassaasinnaavoq pisuttuarneq, eqqiaaneq, meeqqannik pinnguaqateqarneq, timersorneq kiisalu piniarneq aalisarnerlu.

Uani atuaruk

65-it sinnerlugit ukiullit timiminnik aalatitsinis­saat

Timinnik aalatitsisarnerit – aamma utoqqaligaluarlutit – ilinnut timinnullu iluaqutaassaaq. Peqqissuunissap ulluinnarnilu suliassat isumagisinnaanissaannut piginnaaneqarnissap qulakkeernissaannut timimik aalatitsisarneq pingaaruteqarpoq.

Uani atuaruk

Naalungiarsuit meeqqallu mikisut timiminnik aalatitsisarne­rat

Naalungiarsuit meeqqallu mikisut ulluinnarni sapinngisamik annerpaamik timiminnik aalatitsinissamut periarfissaqassapput. Sammisaqaqatigiinneq illit meeqqavillu akornanni qanilaarnermik attaveqaqatigiinnermillu nakussatsitsisarpoq.

Uani atuaruk

Unammisitsineq: Ukioq manna Eqeersimaartoq

Paarisa ukiut tamaasa ukiumut ataatsimoorfimmi eqeersimaartitsisumik suliniutinik pitsaanerpaanik toqqaasarpoq.

Uani atuaruk

2022-mi Eqeersimaartuni ajugaasut

Paarisa ukiumut ataatsimoorfimmi eqeersimaartitsisut. Ukiumi ataatsimoorfimmi eqeersimaartitsisut eqeersimaartut oktobarip 22-ani 2022-mi Maligassiuisut Show-imi nersorneqarlutillu nersornaaserneqarput.

Uani atuaruk

2021-mi Eqeersimaartuni ajugaasut

Paarisa ukiut tamaasa atuarfimmi, suliffeqarfimmi inuiaqatigiinnilu timimik aalatitsinerunissamik suliniutinik pitsaanerpaanik toqqaasarpoq. Ukiumi atuarfik, suliffeqarfik inuiaqatigiinnilu eqeersimaartut novembarip 5-ani 2021-mi Maligassiuisut Show-imi nersorneqarlutillu nersornaaserneqarput.

Uani atuaruk