airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

BYGDE­AFTALER

Om materialet

Dette materiale om bygdeaftaler er udviklet som et led i arbejdet med Qeqqata-modellen, der udspringer af et partnerskab mellem Qeqqata Kommunia, Paarisa og Center for Folkesundhed i Grønland. Qeqqata-modellen er inspireret af Islands arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, hvor målet er at fremme børn og unges trivsel og sundhed samt nedbringe forbruget af
rusmidler og tobak.

 

Formålet med bygdeaftaler

Qeqqata Kommunia ønsker en åben dialog og tæt samarbejde med borgere, for at fremme børn og unges sundhed og trivsel i bygderne. Det har stor betydning, at borgere kan samarbejde om at lave fælles aftaler, der sikrer gode og trygge rammer i børnenes dagligdag og for deres samvær med hinanden i skolen og i fritiden.
Et godt samarbejde mellem borgerne kan blandt andet være med til at forebygge mobning og brug af rusmidler, og medvirke til at skabe tryghed og trivsel for både børn og voksne i bygderne. Gennem bygdeaftaler kan borgerne samarbejde om at skabe et fællesskab, som alle børn føler sig som en del af. 

Sådan gør I:

4 uger før

1. Forberedelse
- Overvej hvornår, hvad og hvem der skal stå for de forskellige aktiviteter under borgermødet og udfyld drejebog for bygdeaftalemøder. Klik her: 
Drejebog for bygdeaftalemøder.

- Gennemgå vejledning til afholdelse af borgermøde om bygdeaftale. Klik her:
Vejledning til afholdelse af borgermøde om bygdeaftale.

2. Kend dit materiale
- Læs materialet godt igennem, materialelisten findes i vejledning til afholdelse af borgermøde om bygdeaftale.
- Gennemgå og opdatere de seneste HBSC-tal og Vores styrker og værdier.

3. Forbered den fysisk mappe

- Alle materialerne skal udskrives og sætte ind i den fysiske mappe. Listen af indholdet til den fysiske mappe kan findes i Vejledning til afholdelse af borgermøde om bygdeaftale. Klik her:
Vejledning til afholdelse af borgermøde om bygdeaftale.

 

2 uger før

4. Borgertilslutning
- Informere borgerne om borgermødet i god tid via opslagstavle og sociale medier ved brug af invitationsplakat. Udskriv plakaten og udfyld de tomme felter med hånden. Klik her:
Invitationsplakat.

- Benyt evt. borgerpjecen til at informere borgere om, hvad bygdeaftalemødet går ud på. Klik her:
Borgerpjece.

Selve borgermødet

5. Oplæg til bygdeaftalemødet
- Forbered jer på oplægget til bygdeaftalemødet. Power Point præsentationen til bygdeaftalemødet er omdrejningspunktet og guider dig gennem oplæggets faser. Klik her:
Powerpoint præsentation.
- Oplæggets faser: Opstart, baggrunden, præsentation af Vores styrker og værdier, præsentation af seneste HBSC-tal, oplæg til bygdeaftalen med gruppearbejde.
- Udskriv plakater og faktaark til hvert bord. Klik her:
Plakat om Vores styrker og værdier.

6. Introduktion til skabelonerne
- Skabelonen Første møde til opfølgning af bygdeaftalen benyttes for at igangsætte møderækkerne for afholdelse af arbejdsgruppe møder i bygden. Klik her:
Første møde til opfølgning af bygdeaftalen.
- Skabelonen Aktivitetsplan sikre processen for gennemførelse af aktiviteter ifølge bygdeaftalen. Klik her:
Skabelon til Aktivitetsplan.
- Skabelonen Logbog til bygdemøder er dokumentationen for fremgang i arbejdet med bygdeaftalen og skal danne et overblik over hvor langt man er nået med arbejdet. Klik her:
Logbog til bygdemøder.

7. Gruppearbejde
- Borgerne opdeles i grupper og få udleveret arbejdsark og blyant. Klik her:
Arbejdsark til gruppearbejde.
- Grupperne diskutere og nedskriver forslag til temaer for bygdeaftalen. Der samles op og stemmes om 3-5 temaer. De valgte temaer skrives ind i aftaledokumentet og underskrives af de tilstedeværende borgere. Klik her:
Aftaledokument.
- Der dannes arbejdsgrupper imellem borgerne for det fremmerettet arbejde med bygdeaftalen, skabelonerne Første møde til opfølgning, Aktivitetsplan og Logbog til bydemøder udfyldes. Klik her:

8. Fysisk mappe til bygden
- Efter mødet modtager den bygdeansvarlige en fysisk mappe, hvor alle materialerne er samlet inkl. udfyldt Aftaledokument og skabelonerne til bygdens videre arbejde med bygdeaftalen.

Opfølgning

9. Rejserapport
- Den ansvarlige for bygdeturen skal udfylde skabelonen Rejserapport som dokumentation for afholdelse af borgermødet og hertil aftalerne. Klik her:
Rejserapport.