airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

Omsorg

Et barn har brug for interaktioner med voksne, der inddrager dem i hverdagen, forstår dem og holder af dem.

Følg Paarisa

... og gør det sunde valg til det lette valg! Vi giver dig inspiration til mere sundhed og livskvalitet for dig og din familie.

Vis interesse 

Hvis du viser interesse for dit barns skolegang, vil barnet også føle skolen betyder mere.

Vi er som forældre rollemodeller for vores børn. Hvis vi er ligeglade med deres skole, føler barnet måske, at skolen ikke betyder så meget. Derfor er det vigtigt også at vise interesse for barnets skolegang.

Hvordan kan man vise interesse?

Hvis man spørger barnet hvordan der er gået i skolen, og barnet svarer ’godt’, så er samtalen hurtig forbi. Derfor er man nødt til at spørge ind til indholdet i dagen, og på den måde få aktiveret barnet.

Spørg f.eks. hvordan dagen er gået, spørg hvad de har lavet, hvad de synes bedst om, hvad der var sjovest, kedeligst, osv.

Bed barnet fortælle om noget det har lært. På den måde forstærkes indlæringen.

Udfordringer kan være godt  

Børn er meget afhængige af deres forældre i løbet af hele deres opvækst og skal hele tiden have forskellig grad af støtte. Det er en konstant balancegang. Du skal kombinere en hverdag både med støtte og tryghed, men også men udfordringer og uforudsigelighed. Det skaber en positiv udvikling, når de kommer ud i nye og uvante situationer.

Det er samtidig vigtigt, at du ser og bemærker dit barns nye færdigheder, og at du (anerkender) roser barnet for dem. Du skal som voksen desuden opfordre til nye opgaver, og kun du kan afgøre, hvornår den rette tid er kommet og om de er parate.

Orden er omsorg

Hjælp dit barn med at pakke tasken hver aften i de første skoleår, indtil de en dag kan selv.
Hvis man pakker skoletasken hver aften, bærer barnet ikke unødvendige bøger frem og tilbage hver dag, som ikke skal bruges.

Mange børn slæber unødvendigt mange kilo frem og tilbage mellem hjemmet og skolen, fordi de aldrig kommer til bunds i skoletasken.Hjælp barnet med at få faste rutiner, bl.a. at tømme hele tasken hver dag, og aktivt tage stilling til, hvad der skal med næste dag, ved hjælp af skoleskemaet. På den måde sikrer man også at sedler med beskeder fra skolen, og mad og frugt der ikke er spist, ikke ligger for længe i tasken.


Leg og læring

At lege udvikler mange færdigheder, og er lige så vigtigt som at læse lektier. Selvom leg er sjov, har det stor betydning, at børn leger. At lege er med til at udvikle robusthed, kreativitet, nysgerrighed og sociale kompetencer. Derfor kan børn ikke lege for meget.

Børns evne til at lege kommer ikke af sig selv. Så det er forældrenes opgave at støtte op om børnenes leg, og sikre de har mulighed for at lege med andre børn.

Leg og bevægelse

Computerspil er ikke det samme som at lege. Børn skal bevæge sig, og være sammen med andre.

Bevægelse styrker børns motorik, så de har lettere ved at koncentrere sig og lære. Motorikken har især betydning for sprogstimulation. Desuden kan nogle stillesiddende børn få flere sociale problemer, fordi de ikke kan følge med i de andre børns leg, og føler sig udelukket af fællesskabet.


Bevægelse

Motion er vigtig for at trives og sove godt. Daglig bevægelse er sundt, fordi børn opbygger deres muskler og knogler, mens de vokser. Aktive børn har mere energi og er mindre syge. Bevægelse styrker børns motorik, så de har lettere ved at koncentrere sig og lære.

Får dit barn motion nok?
Sørg for at barnet rører sig hver dag, og ikke sidder for mange timer foran fjernsynet og computeren. Børn skal bevæge sig mindst 60 minutter hver dag og helst lidt mere.
Derudover skal børn to-tre gange om ugen lave aktiviteter, der fremmer kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. Det vil sige aktiviteter med høj intensitet af 20-30 minutters varighed.

Det kan du hjælpe med:

  • Husk at pakke idrætstøj til skolen, så barnet deltager i idrætstimerne.
  • Tag børnene med ud at gå ture.
  • Lad børnene gå eller cykle i skole.
  • Få dit barn til at deltage i sport, evt. melde sig ind i en klub med faste træningstider.

Giv de bedste muligheder for søvn

Samvær og samtale er vigtig for at udvikle børns talegaver og sociale evner. Især de sociale kompetencer er under pres, fordi vi lever i en tid, hvor en stor del af vores kontakt med andre foregår via elektroniske medier.

Hvis alle sidder med en iPad eller mobiltelefon, taler man ikke rigtig sammen. Det er vigtigt at børn lærer at snakke om tingene, og at fortælle og forklare. Stil barnet spørgsmål der starter med hvorfor og hvordan, så de lærer at formulere svar, der ikke bare er enstavelsesord som ’fint’ og ‘godt’.Læs også

Atualiliiv

Få gode råd til dit barns skolestart og se, hvordan du støtter dit barn i skolegangen.

Læs mere

Dit skolebarns kost

De fleste forældre smører madpakker til deres børn, indtil de når en vis alder. Det gælder ikke om at lave en flot madpakke, men om at sikre børnene får det de har brug for, for at de også kan fungere godt om eftermiddagen i skolen.

Læs mere

Dit barns søvn

Regelmæssig søvn er vigtig for børns udvikling, både fysisk og mentalt. Altså både for at vokse, og for at udvikle deres færdigheder. Det er både kroppen og hjernen, der har brug for søvn.

Læs mere

Struktur

Hjælp dit barn med at holde orden, og spørg hvordan det går med lektierne hver dag.

Læs mere