airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

Organisationer

Her findes et overblik over, hvilke organisationer der varetager sociale indsatser i Grønland.

Sociale organisationer


Aliasuuteqartunik oqaloqatiginnittarfik / Det Nationale Sorgcenter

"Alt for mange mennesker oplever at stå alene, når sorgen rammer i forbindelse med alvorlig sygdom eller død. Det Nationale Sorgcenter arbejder for at aftabuisere sorg og hjælper sorgramte, så sorgen ikke risikerer at ødelægge livet."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook

Telefon: +45 70 26 67 66

E-mail: Send her

  Fairstart Foundation  

"Fairstarts formål er at forbedre omsorgsgiveres professionelle kompetencer ved at forene forskere, organisationer og ledere."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +45 40 45 01 02

E-mail: Send her 

Frelsens Hæri / Frelsens Hær

"Frelsens Hær er en del af den universelle kristne kirke. Det vil sige, at vi tror på Biblen og de oldkirkelige skrifter, som man gør i den danske Folkekirke. Men vi skiller os ud på andre punkter."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 32 24 06

E-mail: Send her 


GAME gadeidræt

"GAME er en non-profit organisation, som arbejder med unge-ledet gadeidræt og streetkultur. Vi uddanner unge til at drive træninger."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook

Telefon: +45 30 66 92 50

E-mail: Send her

GIF - Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat / Grønlands Idrætsforbund  

"GIF er en organisation med 9 specialforbund. (…) GIF varetager idrættens, specialforbundenes og foreningernes interesser overfor Grønlands Selvstyre og andre offentlige myndigheder."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 34 81 50

E-mail: Send her

Global Dignity Greenland "Global Dignity er en uafhængig organisation bygget op af frivillige, der arbejder for at skabe mere værdighed blandt børn og unge."
Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.
Telefon: +299 58 75 34
E-mail: Send her
Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit / Rådet for Menneskerettigheder  

"Grønlands Råd for Menneskerettigheder arbejder for at fremme og oplyse om menneskerettigheder og menneskerettighedssituationen i Grønland."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 22 95 00

E-mail: Send her

 

Kalaallit Meerartaat / Grønlandske Børn  

"Vi arbejder for, at alle grønlandske børn får et trygt og godt børneliv. Både de børn der bor i Grønland, men også de børn der vokser op i Danmark. (...) Lige meget om de bor i Esbjerg eller i Kullorsuaq."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 31 10 11 

E-mail: Send her

Kalaallit Røde Korsiat (KRK) / Røde Kors Grønland "Kalaallit Røde Korsiat er en demokratisk medlemsorganisation, der består af lokale afdelinger, der hver har en bestyrelse. Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.
Telefon: +299 32 18 00
E-mail: Send her

Kofoeds Skole "I januar 2016 åbnede Kofoeds Skole dørene for første gang. Her kan socialt udsatte fra Nuuk og omegn komme og få hjælp til at hjælpe sig selv videre i livet."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 381340

E-mail: Send her

KRK-INUA - Kalaallit Røde Korsiat:

Inuusuttut NUkittoqAtigiit 

"Unge styrkes i fællesskab (INUA). INUA er en bevægelse under Kalaallit Røde Korsiat for alle unge i Grønland. INUA skaber gennem aktiviteter, leg og hyggeligt samvær et rum hvor unge kan skabe betydningsfulde fællesskaber og udvikle handlekompetencer til at klare forskellige udfordringer i deres liv."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 32 18 00

E-mail: Send her


Neriuffiit Kattuffiat / Kræftens Bekæmpelse 

"Neriuffik er en landsdækkende organisation, som er dedikeret til kampen mod kræft."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook

Telefon: +299 49 04 89

E-mail: Send her

Lions Club

"Danske Lions klubbers Grønlandsudvalg har i 2017 afløst De danske lionsklubbers Grønlandsfond, der oprindeligt blev stiftet i 1965."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +45 20 40 11 11

E-mail: Send her


Lykkeliga - Håndbold

"Lykkeliga bruger håndbold til at skabe positive fællesskaber, positiv formidling og positive oplevelser for og omkring udviklingshæmmede børn.”

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook

Telefon: +45 60 63 09 04

E-mail: Send her

Meeqqat Ikiortigit / Red Barnet Grønland "Red Barnet Grønland arbejder for at sikre et godt og trygt børneliv for alle børn i Grønland. Det gør vi ved at arbejde for, at FN’s Børnekonvention efterleves, og at alle grønlandske børns rettigheder respekteres."


Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 56 34 06

E-mail: Send her

Mind Your Own Business (MYOB)  

"Mind Your Own Business er en organisation, der tilbyder et udviklingssprogram for drenge i Danmark og Grønland i alderen 13-21 år, som forløber sig henover 8 mdr. (...)"

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 22 11 52  

E-mail: Send her

MIO - Meeqqat Pisinnaatitaaffiinut Sullissivik - Grønlands Børnerettighedsinstitution    "MIO arbejder for at udbrede kendskabet til FN's Konvention Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) i Grønland. MIO arbejder for, at FN's Børnekonvention omsættes til konkrete indsatser, som forbedrer dagligdagen for - særligt udsatte - børn og unge i Grønland."
Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.  

Telefon: +299 32 69 40

E-mail: Send her 

Mælkebøttecentret 

"Mælkebøttecentret er en selvejende institution og består af: Mælkebøtten, Bo-enheden Ilasiaq, Bo-enhenden Allu, samt Administrationen. Mælkebøtten er en selvejende virksomhed og er registreret som en fond."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 36 21 01
E-mail: Send her 
Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit / Ligestillingsrådet "Ligestillingsrådet har til opgave af fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i det grønlandske samfund.
Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 48 22 12

E-mail: Send her

Nanu Meeqqat / Nanu Børn  "Vi er en forening baseret på frivilligt arbejde og med indsatser i hele landet. Alle arbejder ulønnet og vi er frie af religiøse og politiske overbevisninger."
Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.
E-mail: Send her
NUIF - Nuummi Inuusuttut Siuarsartut / Nuuk Ungdom i Fremdrift  

"NUIF laver diverse arrangementer for unge, og de har fået oprettet et hus til aktiviteter."           

Læs mere på facebook.

Telefon: +299 36 63 01

E-mail: Send her

Sexualisterne (Ungdomsringen)

"Sexualisterne er unge formidlere (ca. 15-20 år), som besøger klubber, ungdoms- og efterskoler og holder oplæg om og går i dialog med unge om sex, køn, følelser, seksualitet, sexsygdomme og prævention."

Læs mere på deres hjemmeside.

Telefon: +45 24 80 26 79

E-mail: Send her 


Siunissaq

"Projekt Siunissaq har siden 2014 udviklet sig i et enestående samarbejde mellem Ilisimatusarfik, Børnerettighedskontoret i Grønland (MIO), Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia, Kujalleq Kommune, lokale virksomheder og fonde i Grønland og i Danmark samt andre lande - som alle har ydet både økonomisk og moralsk støtte til projektet."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +45 20182934

E-mail: Send her 

  Siu-Tsiu (Tasiilaq) "SIU-TSIUs overordnede mål er at bidrage til øget beskæftigelse og bæredygtighed i Grønland - regionalt og lokalt. Med socialøkonomiske virksomheder skal der skabes en indsats af permanent karakter, som er forankret lokalt i hænderne på grønlandske aktører."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 56 57 01 / +299 56 57 07 

E-mail: Send her 

  Sipineq+    

"Sipineq+ arbejder for en forandring af de normer og strukturer der skaber negativitet, mobning, diskrimination og vold mod 2SLGBTQIA+ og at arbejde for de politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, ligestilling, sundhedstilstand og trivsel nationalt."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook

 E-mail: Send her

Sorlak - Grønlands Ungdoms Fællesråd "Sorlak er et Fællesråd for børne- og ungdomsorganisationerne i Grønland. (…) Sorlak er den første børne- og ungdomsorganisation i Grønland, der arbejder for bedre vilkår for børn og unge. Sorlak er i dag en ”paraply organisation” for alle, der arbejder med børn og unge i Grønland.”

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 29 83 96

E-mail: Send herTamattaasa - Antimobbeforening

"Målet er for det første at oprette en antimobningsdag i Grønland, der skal inddrage folkeskolerne. Samtidig vil den nye forening, der kalder sig ”Tamattaasa” (Lad os være sammen, red.) arbejde for at skabe positive fællesskaber, samt oplyse om og tilvejebringe ny viden om mobning til børn og unge, lærere, forældre og samfundet."

Læs mere her eller find dem på facebook

Telefon: +299 48 27 06

E-mail: Send her


Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionen   

"Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq er en politisk uafhængig institution under Grønlands Selvstyre. Tilioqs opgaver er at sikre og fremme personer med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +299 34 50 90

E-mail: Send her

UNICEF

"UNICEF arbejder for at styrke børns rettigheder overalt i verden. Også i Grønland. (...) NAKUUSA arbejder gennem landsdækkende og lokalt kampagnearbejde for at flytte og inspirere forældre og voksnes holdninger til, hvordan de kan skabe trygge rammer for børns opvækst."

Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +45 35 27 38 14

E-mail: Send her

Unnuarissat / Natteravnene 

"Det er Natteravnenes primære formål, at bidrage til øget livsglæde, trivsel og gode fællesskaber især blandt børn og unge. Derudover ønsker Natteravnene at skabe øget social værdi og være forebyggende gennem voksen tilstedeværelse, ansvarlighed, engagement og omsorg."
Læs mere på deres hjemmeside eller find dem på facebook.

Telefon: +45 70 12 12 99
E-mail: Send her

Generelt om organisationer

Nordisk Topmøde for Civilsamfund 2021
Center for frivilligt socialt arbejde og Mandag Morgen samlede civilsamfundsaktører på tværs af Norden. Se optagelser fra topmøde her.

Det Sociale landkort over Grønland
Mary Fonden har i 2019 kortlagt aktører på socialområdet, herunder undersøgt udfordringer og muligheder i fremtiden. Se kortlægningen her.

Perspektiver på frivillighed i Grønland
I 2021 afholdt koordineringsenheden en workshop for frivillige sociale foreninger i Nuuk, hvor de frivilliges perspektiv på fremtidens frivillighed blev undersøgt. Man kan læse svarene i opsamlingen her.
 

 

 

 


Hvad er en civilsamfundsorganisation?

Civilsamfundet er borgere, som aktivt mødes om fælles interesser og bidrager til forandring udenfor det formelle system. Civilsamfundsorganisationer fungerer i en organisationsstruktur, hvor borgere varetager fælles interesse på demokratisk vis og kan mægle mellem myndighed og borgere. En civilsamfundsorganisations formål er at dyrke, fremme og beskytte civilsamfundets interesser. Indenfor idræt, kultur, fritid og velfærd er civilsamfundsorganisationer ofte stiftet som frivillige organisationer og foreninger med almennyttige formål – uden at skabe økonomisk overskud.


Læs også

Bliv frivillig

Her kan du se, hvor du kan blive frivillig og hvordan du tilmelder dig.

Læs mere

Fonde og puljer

Her er et overblik over, hvilke økonomiske midler man kan søge som organisation eller forening.

Læs mere

Frivilliges fortællinger

Her kan du se, hvad frivillighed kan betyde for individet og for samfundet.

Læs mere

Samarbejder

Her kan du finde opskrift på et samarbejde og gode eksempler til inspiration.

Læs mere

Lokale ønsker

Her kan du læse om, hvilke indsatser der efterspørges rundt om i landet.

Læs mere