airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Søg

Fonde og puljer

Her er et overblik over, hvilke økonomiske midler man kan søge som organisation eller forening.

Fonde

Nedenfor kan du se hvilke fonde man kan søge midler hos.

Arctic Indigenous Fund "Vores vision for fonden er at støtte oprindelige folks samfund i Arktis. Vi søger at støtte projekter eller organisationer, der udfører arbejde, som gavner Kalaallit/Inuit-samfundet, og som ledes af Kalaallit/Inuit-folk."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende.

Augustinus Fonden

"Fonden ønsker at bidrage til at løfte livskvaliteten for de mest udsatte mennesker (…)."

Midler kan primært søges af større, landsdækkende organisationer, der laver sociale indsatser på nationalt plan eller i udvalgte (større) dele af Grønland.

Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.

 

A.P. Møller Fonden "A.P. Møller Fonden dækker over flere fonde med særligt fokus på velgørende og almennyttige formål. Læs mere om de forskellige fonde og formål på hjemmeside."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende.
Bikubenfonden "I Bikubenfonden arbejder vi med at nyskabe muligheder på to forskellige områder:
- På det sociale område har vi fokus på unge på kanten defineret som unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og ønsker at styrke de unges livsmestring.
- På kunstområdet har vi fokus på scenekunst og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende.
      Den Grønlandske Fond "Fonden arbejder på grundlag af en vedtægt, hvorefter fondens formål er:
1) At yde støtte til grønlandske humanitære, videnskabelige og kulturelle formål i eller uden for Grønland.
2) At yde støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og den øvrige del af det danske rige."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: 1. april og 1. oktober.
Det Obelske Familiefond "Den Obelske Familiefond støtter projekter, som hjælper (..) udsatte unge i alderen 15-30 år til øget livsglæde, robusthed og trivsel. Vi tror på, at unge kan finde deres vej i livet ved at indgå i samfundet via meningsfulde relationer og positive fællesskaber, der styrker den enkeltes handlekraft på vej mod fx uddannelse og beskæftigelse. Vi ønsker derfor at bidrage til initiativer, der understøtter et langsigtet mål om at hjælpe udsatte unge til at mestre deres eget liv."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende.

Dreyers Fond

"Dreyers Fond støtter almennyttigt med særligt fokus på arkitekt- og advokatbranchen. Fonden uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektbranchens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling."

Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 15. januar og 15. juni 2024

Helene og Svend Junge Fonden "Helene og Svend Junges Fond til Velgørende Formål hører hjemme i Kommuneqarfik Sermersooq og har til formål at støtte almennyttige formål, herunder særligt at forbedre forholdene for børn, unge og ældre i Nuuk, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat samt gennemførelse af sportsbegivenheder og sportsudøvelse i Nuuk by, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende.
Hempel Fonden "Hempel Fonden (…) arbejder dedikeret for at gøre en forskel. Det gør vi ved at give flere børn i verden mulighed for at lære, (…), ved at bevare naturens mangfoldighed samt ved at realisere gode initiativer, der har potentiale for at gøre en forskel."
"Vi støtter organisationer, der yder direkte støtte til børn og unge i form af oplevelser, fornødenheder, støtte og vejledning m.m., der som udgangspunkt ligger uden for de statslige eller kommunale støttemuligheder, men som styrker det enkelte barn."

Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: 20.januar, 15.marts, 10. maj, 15.august og 25.oktober 2024.
Ivalo og Minik Fonden "Ivalo & Minik Fonden er en grønlandsk uddannelsesfond. Formålet med Ivalo & Minik Fonden er at uddele legater til grønlændere, der ønsker at tage en international videregående uddannelse eller et internationalt efteruddannelsesforløb herunder et praktikophold i en virksomhed eller organisation."
Se mere på hjemmeside
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: 15. februar 2024.
Juulli / Grønlands Julemærkefond "Formålet og indtægterne går til grønlandske kulturelle formål og/eller til støtte af grønlandsk kunst og kunsthåndværk."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: 1. maj og 1. november.
Kraemers Grønlandsfond "Kraemers Grønlandsfond yder fortrinsvis støtte til formål i Østgrønland til sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige områder."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende.
Lokale & Anlægsfonden "Det er muligt at få støtte til opholdsfaciliteter eller opholdsfaciliteter med integrerede aktivitetsmuligheder inden for idræt, kultur, fritidsliv og andre fritidsformål."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende.
Mary Fonden "Kernen i Mary Fondens arbejde er vores projekter inden for de tre indsatsområder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Alle projekter er udviklet i tæt samarbejde med relevante organisationer, vores ekspertpaneler og finansielle partnere. Nogle projekter er vi med til at drive i mange år, andre projekter er vi med til at udvikle og trækker os derefter ud af, når projekterne kan stå alene uden vores hjælp."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende.

NAPA - Nordens Institut i Grønland "Vi støtter kulturelle projekter og rejser som:
- Fremmer kreativt samarbejde mellem nordiske og/eller arktiske aktører.
- Involverer og engagerer børn og unge.
- Fremmer arktiske perspektiver i Norden via grønlandske aktører.
- Er bæredygtige i et arbejdsmæssigt, socialt og/eller konkurrencedygtigt perspektiv."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Kulturstøtteprogram - hver 15. i måneden /  1. februar og 1. september. Arktisk samarbejdsprogram - 15. februar.
Nordea Fonden "Vi har fire fokusområder, som vi prioriterer at støtte:
- Liv i det lokale: Aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet. Det er typisk ildsjælsdrevne lokale projekter, som understøtter aktive fællesskaber, mental sundhed og sammenhængskraft i nærmiljøer. Der kan søges om op til 200.000 kr.
- Børn og unge godt på vej: Projekter, som fremmer børn og unges muligheder for at folde sig ud og vokse ind i livet sammen med andre. Målgruppen er 0 til 18-årige.
- Ud i det fri: Projekter, som øger mulighederne for at komme ud i det fri, og som motiverer flere til et aktivt natur- og friluftsliv.
- Lyst til at deltage: Projekter, som motiverer flere til at tage del i og ansvar for fællesskabet, foreningslivet og demokratiet."

Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende. 

Nordisk Kulturfond

"Nordisk Kulturfond støtter projekter, der er med til at forny kunst- og kulturlivet i Norden."

Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Opstart - mellem 8.januar & 24.maj 2024 & 11.aug.- 14.novemnber. Projektstøtte - 18. februar 2024 & 1.sept.2024. 

Novo Nordisk Fonden "Fokus på at forbedre menneskers liv: Novo Nordisk Fonden har støttet eller igangsat en række projekter af betydning for samfundet. Emnerne spænder bredt og favner både forskning, uddannelse, innovation, sociale og humanitære områder. Målet er at forbedre mennesker liv gennem bedre sundhed, uddannelse og udvikling af et vidensbaseret, bæredygtigt samfund."
Se mere på hjemmeside.
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Se overblik her.

Nuna Fonden

"Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at virke til gavn for velgørende formål i Grønland. Der ydes eksempelvis tilskud til humanitære, sociale, sundhedsmæssige, kulturelle og det at bruge kroppen mere relaterede formål efter bestyrelsens frie skøn."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende.

Oak Foundation Denmark           "Oak Foundation Denmark’s formål er at yde støtte til sociale indsatser og projekter i Danmark samt i Grønland og på Færøerne.
Hvilke formål ydes der støtte til:
- Initiativer til støtte for familier der har været udsat for vold, overgreb og andre former for krænkelser
- Empowerment af, i særlig grad, socialt udsatte kvinder
- Initiativer til forbedring af udsattes vilkår på kortere og længere sigt – i særlig grad hjemløse og migranter
- Forbedring af de fysiske rammer for ovennævnte initiativer."

Se mere på hjemmeside.          
ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende.          

Tuborgfondet

"Vi støtter unge og organisationer, der forstærker unges mod, handlekraft og indflydelse inden for vores fire indsatsområder:
- Arbejdsmarked
- Entreprenørskab
- Demokrati
- Kreative erhverv."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Løbende.

Velux / Villum Fonden

"Velux Fonden ønsker at bidrage til nytænkning og nyudvikling af sociale indsatser (…) for at støtte, at flere kommer med i samfundets fællesskaber.
Projekterne skal arbejde systematisk med nye metoder til, at mennesker i en socialt udsat position bevæger sig ind i samfundets fællesskaber og tager aktivt del i disse. Det kan være uddannelsesfællesskaber, arbejdsfællesskaber, foreningsfællesskaber eller almene samfundsfællesskaber."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER
Ansøgningsfrist: Se overblik her.

Østifterne

"Vi arbejder for at sætte omtanke på dagsordenen (…). Den omtanke, som sikrer os en tryg hverdag – og den omtanke, vi viser os selv og hinanden, og som gør os til gode samfundsborgere og mennesker. Vores arbejde består i dels store længerevarende projekter i samarbejde med NGO’er, foreninger samt offentlige og private aktører; dels lokale og mindre projekter, hvor alle kan være med – kun fantasien sætter grænsen."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER 
Ansøgningsfrist: Løbende.

15. Juni Fonden

"Fonden støtter især natur, jagtorienterede formål, kultur, kunst og sociale og humanitære formål.
På det humanitære og sociale område er det aktuelt udmøntet i en strategisk satsning på natur- eller eventuelt kulturbaserede projekter. Fonden støtter projekter, som anvender naturen eller kulturen som ramme for sundheds- og velfærdsfremmende aktiviteter."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER
Ansøgningsfrist: 10.januar, 29. marts, 27. juni og 5. september 2024.

Ønsker man sparring til at ansøge, kan man kontakte koordineringsenheden her.

 

Puljer

Nedenfor kan du se hvilke puljer man kan søge midler fra.

  Aktivitetspuljen #Aalasa (GIF) "Puljen har til formål at sikre: 
- Muligheden for at idrætsforeninger med eller uden specialforbund i Grønland kan få støtte til afholdelse og udvikling af idrætsrelaterede initiativer og projekter i 2022. 
- Indsatser og projekter som er med til at styrke og udbrede aktive inkluderende fællesskaber, der gør at flere oplever glæden og gevinsterne ved idræt." 
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.


Driftstilskud til Landsdækkende frivillige organisationer

"Der kan ydes tilskud til landsdækkende frivillige organisationer inden for socialområdet. Tilskuddet kan ydes til driftsudgifter samt oplysnings- og rådgivningsaktiviteter indenfor de sociale områder organisationerne er opbygget omkring."

Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 15. januar.


Faxe-Kondi puljen (GIF) "Faxe Kondi-puljen giver klubber mulighed for at få sponsoreret klubtøj."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrister:  31.januar, 31.maj, og 30.september 2024.


Ilisimatusarfiks liste over legater ifm. uddannelse Se mere på hjemmeside SE HER

Inuuneritta-puljen (Paarisa)

"Brænder du for at lave et projekt, der gør din by eller bygd sundere? Hvis du går med en god idé til et forebyggende eller sundhedsfremmende projekt, som du gerne vil gennemføre i dit lokalområde, kan du søge midler fra Inuuneritta Puljen."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 1. april.


Kommuneqarfik Sermersooqs Rejselegat  "Med rejselegatet kan du som borger i kommunen få realisere deres rejseønsker i eller uden for Grønland.
Følgende kriterier danner grundlag for tildelingen:
- At rejsen skaber eller bibeholder samhørighed mellem familiemedlemmer
- At rejsen giver indsigt i Grønlands kulturelle mangfoldighed
- At rejsen giver indsigt i en anden kultur
- Andre særlige omstændigheder."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 17. marts 2023.


Kursuspuljen (GIF) "Formålet med denne pulje er at give specialforbund og klubber uden specialforbund mulighed for at skaffe midler til deltagelse i eller afholdelse af kurser."
Se mere på hjemmeside.          

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.           

  Lokaludvalget Aasiaat 

 Ansøg om økonomisk støtte fra Lokaludvalget.

Se mere på hjemmeside.

 ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.


Lokaludvalget Ittoqqortoormiit

"Enhver borger, gruppe og forening kan søge om støtte til aktiviteter og projekter, der retter sig mod borgere og brugere i byen."

Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.

   Lokaludvalget Kangaatsiaq 

 Ansøg om økonomisk støtte fra Lokaludvalget.

Se mere på hjemmeside.

 ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.


Lokaludvalget Nuuk

"Enhver borger, gruppe og forening kan søge om støtte til aktiviteter og projekter, der har til formål at forbedre området hvor vi bor eller har fokus på at skabe mere livskvalitet eller fællesskab for de borgere, der bor i området."

Se mere på hjemmeside

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 21. januar, 23. april, 10.juli, 14.oktober 2023.


Lokaludvalget Paamiut

"Enhver borger, gruppe og forening kan søge om støtte til aktiviteter og projekter, der retter sig mod borgere og brugere i byen."

Se mere på hjemmeside

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.

   Lokaludvalget Qasigiannguit 

 Ansøg om økonomisk støtte fra Lokaludvalget.

Se mere på hjemmeside.

 ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.

   Lokaludvalget Qeqertarsuaq 

 Ansøg om økonomisk støtte fra Lokaludvalget.

Se mere på hjemmeside.

 ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.


Lokaludvalget Tasiilaq

"Enhver borger, gruppe og forening kan søge om støtte til aktiviteter og projekter, der retter sig mod borgere og brugere i byen."

Se mere på hjemmeside

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende


Lokaludvalget Maniitsoq

"Lokaludvalget råder over et dispositionsbeløb, der kan anvendes til aktiviteter, der styrker fællesskabet og livskvaliteten i området, samt skaber dialog og netværk og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske fritidsliv i byen."

Se mere på hjemmeside

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.


Lokaludvalget Sisimiut

"Lokaludvalget råder over et dispositionsbeløb, der kan anvendes til aktiviteter, der styrker fællesskabet og livskvaliteten i området, samt skaber dialog og netværk og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske fritidsliv i byen."

Se mere på hjemmeside

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.


NAPAs Arktisk Samarbejdsprogram "Arktisk Samarbejdsprogram har til formål at støtte individer, organisationer og aktører til gavn for en bæredygtig udvikling i Arktis. Gennem nytænkende og bæredygtige projekter, der fokuserer på løsninger på aktuelle udfordringer, som gør sig gældende i det arktiske område."
Se mere på hjemmeside

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 15. februar.


NAPAs kulturstøtteprogram "NAPAs Kulturstøtteprogram støtter individer, organisationer og aktører inden for kunst og kultur med grønlandsk relevans i hele Norden. Det betyder, at projekter skal have minimum én grønlandsk partner og en partner fra det øvrige Norden."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Hver 15. i måneden /  1. februar og 1. september. 


NATA (North Atlantic Tourism Association) "NATA yder støtte til projekter, som afspejler vores mission om at fremme samarbejdet inden for turisme mellem Grønland, Island og Færøerne. Alle i regionen kan søge om støtte fra NATA – lige fra enkeltpersoner til organisationer og virksomheder. Vi giver støtte inden for to områder:
- Turismeudvikling og markedsføring
- Rejsestøtte til skoler, sportsudflugter og kulturel udveksling."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: . 19.februar 2024.


Nordisk LGBTI-fond

"NIKK is administering the Nordic LGBTI Fund on behalf of the Nordic Council of Ministers. The Fund aims to stimulate Nordic co-operation in the LGBTI area (...)"

Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Efterår 2024.


Nordisk Ligestillingsfond

"Nordisk Ligestillingsfond åbner for ansøgninger der har til formål at fremme ligestilling mellem kønnene
Hvis du sidder med et projekt der handler om ligestilling, kan du søge midler ved Nordisk Ligestillingsfond."

Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Mellem 1. marts  & 3. april 2023.


Royal Greenland puljen (GIF) "Royal Greenland puljen skal:
- sikre muligheden for at idrætsforeninger under GIF kan søge om støtte til idrætsrelaterede initiativer og projekter som understøtter GIF´s vision om at blive verdens mest fysiske land 2030.
- støtte idrætsrelateret initiativer og projekter som er til gavn for lokalsamfundet.
- være med til at sætte fokus på og udvikle frivillige initiativer som er medvirkende til at gøre en forskel for andre i lokalsamfundet.
- være med til at styrke de aktive fællesskaber, der sikrer at flere oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og styrker det lokale sammenhold."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 28. februar 2023.


Samarbejdsprojekter (Erasmus+) "Organisationer, der beskæftiger sig med ungdomsområdet, kan få tilskud fra Erasmus+ til at indgå i samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser, f.eks. med fokus på udviklingsinitiativer og videndeling."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 5.marts 2024.


Selvmordsforebyggelse (Paarisa)

"Søg tilskud til dækning af udgifter for markering af WHO’s internationale dag for selvmordsforebyggelse den 10. september."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 1. september


Sermeq puljen "Sermeq puljens midler skal bidrage til, at der skabes nye eksperimenterende kulturaktiviteter og at fremme samarbejdet mellem forskellige kulturaktører, private erhvervsliv og kommunens borgere.
Der kan ydes tilskud til offentlige kulturelle aktiviteter for borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq, samt kommunens gæster."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. oktober.


Tilskud til kulturelle arrangementer

"Der kan være mange udgifter forbundet med kulturelle arrangementer. Da kommunerne har interesse i at støtte kulturelle tiltag, kan man derfor søge kommunen om tilskud til at arrangere kulturelle arrangementer." 

Se mere på hjemmeside.          

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Løbende.


Tilskud til projekter

"Alle kan søge - Eksempelvis krisecentre, væresteder og landsdækkende organisationer

- Aktiviteter skal være målrettet socialt udsatte og have til formål at udvikle eller styrke en indsats for en særlig målgruppe."

Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 15. januar.


Tips- & Lottomidlerne: Pulje B

"Til børne- og ungdomsorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde."

Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER
Ansøgningsfrist: 15. februar og 15. september.


Tips- og Lottomidlerne til almennyttige formål: Pulje C "Man kan søge om 2 former for tilskud fra pulje C:
- Omfatter tilskud til konkrete tidsbegrænsede projekter, der påbegyndes efter ansøgningsfristen
Driftstilskud:
- Omfatter tilskud til den del af driftsudgifter som f.eks. tilskud til ansatte, lokaler, kontorhold, informationsmateriale og bestyrelsesarbejde, dog ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer.
"

Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: Projekttilskud - 15. februar, 15. april, 15. september og 15. november. Driftstilskud - 1. december.


Uge 18-puljen (Paarisa) "Du har mulighed for at søge om midler til afholdelsen af dit 'Uge 18' arrangement hos Paarisa. Formålet med 'Uge 18' er, at sætte fokus på og skabe debat om alkoholvaner og drikkemønstre."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 1. marts. 


Ungdomsudveksling (Erasmus+)

"Organisationer og uformelle grupper af unge kan søge om tilskud til projekter, hvor unge fra forskellige lande mødes i en kort periode på en ungdomsudveksling og udvikler sig og opnår ny viden uden for det formelle uddannelsessystem."
Se mere på hjemmeside.

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 20. februar og 1. oktober 2024.


Vestnordisk Hovedstadsfond

"Nuuk, Reykjavík og Tórshavns byråd bevilger årligt midler til fonden, som har til formål at yde støtte til aktiviteter, som kan styrke samarbejdet og forståelsen mellem de tre kommuner og deres borgere inden for kultur, uddannelse og idræt. Det fremmer mulighederne for at få bevilget støtte, hvis alle tre byer deltager i ansøgningen."

Se mere på hjemmeside

ANSØG HER

Ansøgningsfrist: 1. april 2023.

Ønsker man sparring til at ansøge, kan man kontakte koordineringsenheden her.


Læs også

Bliv frivillig

Her kan du se, hvor du kan blive frivillig og hvordan du tilmelder dig.

Læs mere

Frivilliges fortællinger

Her kan du se, hvad frivillighed kan betyde for individet og for samfundet.

Læs mere

Organisationer

Her findes et overblik over, hvilke organisationer der varetager sociale indsatser i Grønland.

Læs mere

Samarbejder

Her kan du finde opskrift på et samarbejde og gode eksempler til inspiration.

Læs mere

Lokale ønsker

Her kan du læse om, hvilke indsatser der efterspørges rundt om i landet.

Læs mere